اسامی کاندیدای (۲) انتخابات هئیت مدیره دوره هفتم

کارگاه ها و دوره های آموزشی

لیست کاندیدای دوره هفتم انتخابات هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

– دکتر محمود امانی طهرانی (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)

-دکتر صمد ایزدی (دانشگاه مازندران)

– دکتر محمد جوادی پور (دانشگاه تهران)

– دکتر علی حسینی خواه (دانشگاه خوارزمی)

– دکتر جواد حاتمی (دانشگاه تربیت مدرس)

– دکتر فرهاد سراجی (دانشگاه بوعلی همدان)

– دکتر نادر سلسیلی (پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش)

– دکتر سعید صفایی موحد (دانشگاه تهران)

– دکتر علیرضا صادقی (دانشگاه علامه طباطبایی)

– دکتر محبوبه عارفی (دانشگاه شهید بهشتی)

– دکتر علیرضا عصاره (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)

– دکتر مجید علی عسگری (دانشگاه خوارزمی)

– دکتر نرگس کشتی آرای (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان)

– دکتر محمود مهرمحمدی (دانشگاه تربیت مدرس)
– دکتر حسن ملکی (دانشگاه علامه طباطبایی)

 

 دکترنادر سلسبیلی

دانشیار پایه ۱۷، عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهشی مبانی برنامه ریزی درسی پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۱٫

متولد مرداد سال ۱۳۳۳ درتهران، متاهل و ساکن شهر تهران.

تلفن: ۸۸۳۰۵۴۸۶، ۰۹۱۹۶۲۴۱۶۳۰

 پست الکترونیک: nadersalsabili@gmail.com

  Salsabili@ire.ir  ,  nadersalsabilli@hotmail.com

 

سوابق تحصیلی:

دکترای "برنامه‌ریزی درسی" از دانشگاه تربیت معلم – 8 تیرماه ۱۳۷۹

فوق‌لیسانس" برنامه‌ریزی آموزشی" از دانشگاه تهران – 26 اسفند ماه ۱۳۷۱

لیسانس "برنامه ریزی" از مدرسه عالی برنامه ریزی و کاربرد کامپیوتر(دانشگاه شهید بهشتی) خرداد ۱۳۵۷

عنوان رساله دکتری: رشته برنامه‌ریزی درسی

ارائه یک الگوی راهنما برای کاربرد دیدگاههای برنامه درسی در نظام برنامه‌ریزی درسی کشور (دوره متوسطه نظام جدید) دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم, تیرماه ۱۳۷۹, استاد راهنما: آقای دکترمصطفی عسکریان، مشاوران: دکتر محمود مهر محمدی و دکتر ولی الله فرزاد.

عنوان رساله فوق‌لیسانس: رشته برنامه‌ریزی آموزشی

بررسی دیدگاه مدرسان ودانشجو معلمان نسبت به نقش مراکز تربیت معلم در ایجاد توان «خود راهبری» و «خود ارزشیابی», دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران, اسفند ۱۳۷۱, استاد راهنما: آقای دکترغلامحسین شکوهی، مشاوران: دکتر زهره سرمد و دکتر نادر قلی قورچیان.

 

سوابق  تخصصی:

– مدیر گروه پژوهشی مبانی برنامه ریزی درسی پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۱ تا کنون.

– عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهشی برنامه‌های درسی و روشهای تدریس پژوهشکده تعلیم و تربیت از سال ۱۳۷۸ تاپایان سال ۱۳۹۰

– کارشناس پژوهشی پژوهشکده تعلیم تربیت از دی ماه ۱۳۷۴ تا مرداد ۱۳۷۶ و عضو هیئت علمی از مرداد ۱۳۷۶ به بعد.

– کارشناس مسئول تربیت معلم دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی از سال ۱۳۶۵ تا مهر ماه ۱۳۷۴

– عضو هیأت تحریریه فصلنامه تعلیم وتربیت از سال۱۳۸۱ تا حال حاضر، عضو هیات تحریریه فصلنامه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران از سال۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷، عضو شورای پژوهشی پژوهشکده تعلیم و تربیت از سال۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، عضو شورای پژوهشی پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری آموزشی از سال  تا ۱۳۸۹تا حال حاضر، عضو شورای نشر پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری آموزشی از سال ۱۳۸۹ تا حال حاضر وعضوشورای علمی دانشنامه ایرانی برنامه درسی از سال ۱۳۸۷ تا سال۱۳۹۰٫

عضو هیأت علمی همایشهای: ۱٫ همایش علمی – پژوهشی آموزش ریاضی و علوم با تأکید بر یافته‌های تیمز ۱۳۷۸, ۲٫ همایش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش ۱۳۸۱, ۳٫ همایش جهانی شدن و تعلیم و تربیت ۱۳۸۳, ۴٫ همایش پنجم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در زمینه تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه‌ریزی درسی اسفند ۱۳۸۴, ۵٫ همایش ششم انجمن در زمینه نوآوری در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی ایران ۱۳۸۵, ۶٫ همایش هفتم انجمن در زمینه برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه, چشم‌اندازها و چالش‌ها فروردین۱۳۸۷٫

زمینه های علمی-پژوهشی مورد علاقه ودارای تخصص:

حوزه دیدگاه ها و نظریات برنامه درسی، مطالعات و پژوهش های حوزه برنامه درسی، ارزشیابی برنامه درسی، طراحی و تدوین برنامه درسی، مطالعه در زمینه تمرکز زدایی نظام برنامه ریزی درسی و آموزش، مطالعه در حوزه برنامه درسی ملی، برنامه ریزی درسی مبتنی بر مدرسه؛ مطالعات در حوزه روشهای آموزش و فرایند یاددهی- یادگیری، رویکردهای نوین در آموزش، آموزش زبان فارسی، مطالعات اجتماعی، آموزش علوم.

 مقالات چاپ شده در فصلنامه‌ها:

·           امکان سنجی کاربرد رویکرد برنامه ریزی درسی مبتنی برمدرسه به سه روش متمایز پذیرش، سازگار سازی و بازنگری. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات برنامه درسی، سال هشتم، شماره ۳۳، تابستان ۱۳۹۳٫

·                برداشت های مختلف در تدوین برنامه درسی ملی: تأمّلی در سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی تعلیم و تربیت.سال سی ام، شماره ۲، شماره ۱۱۸، تابستان ۱۳۹۳٫

·           ارزیابی موقعیت های یادگیری خلاق در برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی(برنامه طراحی شده، تدوین شده و اجرا شده). فصلنامه علمی-پژوهشی تعلیم و تربیت. سال بیست و هشتم،شماره ۲، شماره مسلسل۱۱۰، تابستان ۱۳۹۱٫

·           طراحی فرصت های یادگیری در تلفیقی فرایند مدار از دیدگاه های برنامه درسی. فصلنامه علمی-پژوهشی تعلیم و تربیت، سال بیست و هفتم، شماره ۱، شماره مسلسل ۱۰۵، بهار۱۳۹۰٫

·           ارزیابی برنامه درسی طراحی شده، تدوین شده واجرا شدۀ فارسی دوره ی ابتدایی(بخوانیم و بنویسیم) بر اساس معیار توجه به کل نگری در آموزش توانایی های زبانی. فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری های آموزشی.شماره پیاپی۳۳،سال نهم، بهار۱۳۸۹٫

 

·           کندوکاو در یک دهه انتشار مقالات فصلنامه تعلیم و تربیت در قلمرو یاددهی_یادگیری و روش های آموزشی(۱۳۷۹-۱۳۸۸). فصلنامه علمی-پژوهشی تعلیم و تربیت. سال بیست و ششم، شماره ۳، شماره مسلسل۱۰۳، پاییز ۱۳۸۹٫

 

·           جستجوی خلاقیت وکل نگری در برنامه درسی طراحی شده و محتوای تدوین شده فارسی دوره  ابتدایی(بخوانیم وبنویسیم).فصل نامه علمی_پژوهشی تعلیم وتربیت.سال بیست وپنجم شماره ۳٫پاییز ۱۳۸۸٫

·             گذار نظام برنامه‌ریزی درسی ایران به سمت عدم تمرکز در طراحی و تدوین برنامه درسی, با تأکید بر برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر مدرسه. فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات برنامه درسی ایران , شماره۴, بهار ۱۳۸۶٫

·  کاربرد رویکرد حل مسأله در طراحی و تدوین برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره راهنمایی – فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات برنامه درسی ایران , شماره ۳, پاییز ۱۳۸۵٫

·           عوامل مؤثر بر شکست تحصیلی, نگاهی دوباره به عوامل درونی و بیرونی, فصلنامه تعلیم و تربیت (علمی – پژوهشی), سال بیست و یکم, شماره ۳, پاییز ۱۳۸۴٫

·           تربیت معلم: ضرورت تحول در ساختار و سازماندهی, ماهنامه پژوهش‌های آموزشی, شماره ۸۳, اردیبهشت ۱۳۸۴٫

·           ارزیابی کتابهای کمک آموزشی دوره متوسطه به منظور ارائه چهارچوبی مطلوب برای طراحی و تدوین آنها. فصلنامه تعلیم وتربیت, سال نوزدهم, شماره ۳, پاییز ۱۳۸۲٫

·           ارائه یک الگوی راهنما برای کاربرد دیدگاههای برنامه‌درسی, فصلنامه تعلیم وتربیت, سال هفدهم, شماره ۴, شماره ۶۸, زمستان ۱۳۸۰٫

·           نگاهی به تیمز: کمبودها و مطالعات مکمل آن, فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت, شماره ۱۷ و ۱۸, تاریخ انتشار تابستان ۱۳۸۱٫

·           پژوهشی در خود راهبری و خود ارزشیابی دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم, فصلنامه تعلیم و تربیت, سال دهم, شماره ۲, تابستان ۱۳۷۳, شماره ۳۸٫

·           ضرورت تحول در آموزش و پرورش روستایی از دیدگاه چند تن از متخصصین تعلیم و تربیت, رشد آموزش علوم اجتماعی, سال سوم, بهار و تابستان ۱۳۷۱, شماره ۱۲ و ۱۱٫

  

 مقالات به زبان انگلیسی پذیرفته شده برای ارائه در همایشهای خارج از ایران:

مقاله در همایش پاریس:

Developing national curriculum in Iran in a contradictory situation of orientations,2nd Paris International Conference on Education, Economy & Society. Paris: 21-24 July 2010

مقاله در همایش هلسینکی:

 Education and Cultural Development: the necessity for integrating and reforming curriculum orientations.

ECER 2010: Education and Cultural Change. Helsinki, Finland: 23-27 August 2010

مقاله در همایش استانبول:

 

Inquiry on National Curriculum Development: Challenges of Centralized Curriculum Policies.

ECER 2013: Creativity and Innovation in Educational Research. Istanbul: 10-13 Sep. 2013

 

مقالات ارائه شده در همایشهای ایرانی (چاپ شده در مجموعه مقالات)

·           تدوین برنامه درسی ملی در کشاکش های دیدگاهی:۱-جهانی شدن و یادگیری جهانی،۲-تمرکز زدایی و تکثر گرایی،۳-بومی گرایی و پایداری،۴-بنیاد گرایی مذهبی،۵-انتقال دانش و موضوع مداری. همایش هشتم انجمن مطالعات برنامه درسی،دانشگاه مازندران ابان ۱۳۸۷

·           طراحی فرصت های یادگیری در برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه:ضرورت تلفیق دیدگاههای سه گانه رشد شناختی، رشد اجتماعی و رشد انسانی. همایش هفتم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.دانشگاه تربیت معلم تهران.فروردین  1387

·           آموزش و پرورش و اعتلای فرهنگ‌: ضرورت تحول در دیدگاههای برنامه‌های درسی. همایش ملی مهندسی فرهنگی,شورای عالی انقلاب فرهنگی، سالن همایشهای صدا و سیما. ۲۱ دی ماه ۱۳۸۵٫

·           کاربرد رویکرد حل مسأله در سطوح پایین‌تر شناختی: درس‌های اجتماعی و انسانی دوره ابتدایی, همایش ششم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران, دانشگاه شیراز, اسفند ۱۳۸۵٫

·           گذار نظام برنامه‌ریزی درسی ایران به سمت عدم تمرکز, همایش پنجم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران دانشگاه کرمان, اسفند ۱۳۸۴٫

·           بررسی نقادانه روش‌شناسی پژوهشی در حوزه برنامه درسی در ایران, همایش چهارم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران, تهران, دانشگاه شهید بهشتی, اسفند۱۳۸۳٫

·           فرصتهای یادگیری به جای کتاب مداری در تدوین برنامه‌های درسی و فرایند یاددهی – یادگیری. مقاله ارائه شده به عنوان مقاله برگزیده در همایش آسیب‌شناسی فرایند یاددهی – یادگیری , اردیبهشت ۱۳۸۲٫

·           اصلاحات در حوزه برنامه درسی و ارتباط آن با تحول در دیدگاههای برنامه درسی, نگاه به چالشها و راهبردها. مقاله برگزیده در مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش‌و پرورش, جلد چهارم, خرداد ۱۳۸۱, انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت ۱۳۸۲٫

·           آموزش فن‌آوری در آموزش عمومی: ساختار برنامه درسی, رویکردها و چالشها. مقاله برگزیده در همایش آموزش فناوری دراموزش عمومی .دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران, ۲۵ و ۲۶ بهمن ۱۳۷۹٫

کتاب (چاپ شده و زیر چاپ)

·           تمرکززدایی در آموزش و پرورش با تاکید بر برنامه ریزی درسی مبتنی بر مدرسه، تایید چاپ طبق شماره ۱۳۵۸۵ مورخ ۱/۷/۹۳ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، ناشر: انتشارات مدرسه (در مرحله چاپ سپاری)

·           پرورش تفکر در موقعیت های یادگیری زبانی (ویژگیهای برنامه درسی، رویکردها و راهبردها). ناشر: انتشارات مدرسه (پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش). اسفند ۱۳۹۲٫

·           آشنایی با تجربیات و طرح‌های حوزه رویکرد حل مسأله و پژوهشگری دانش‌آموز, انتشارات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. ۱۳۸۸

·           دیدگاههای برنامه درسی, برداشتها, تلفیق‌ها و الگوها, انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت, تک نگاشت شماره ۳۴,  سال۱۳۸۲٫

·           سند و منشور اصلاح نظام آموزش و پرورش ایران (پیش‌نویس دوم), هماهنگ کننده گروه مطالعه و تدوین سند, انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت, شماره ۲۴, سال۱۳۸۲٫

·           برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر مدرسه ((SBCD, انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت, تک نگاشت شماره ۳۸, چاپ اول سال ۱۳۸۳٫ چاپ دوم در سال ۱۳۸۸٫

·           عضوگروه مترجمان کتاب«روش شناسی مطالعات برنامه درسی» اثر ادمو.ند شورت. ترجمه فصل سوم تحت عنوان: پژوهش فلسفی, جستار نظرپردازانه. ویراستار ارشد کتاب دکترمحمودمهرمحمدی. انتشارات سمت ،با همکاری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. زمستان ۱۳۸۷٫

 

پژوهش‌های انجام شده و منتشر شده

·           امکان سنجی تدوین واجرای برنامه درسی حرفه و فن دوره ی راهنمایی براساس رویکرد برنامه ریزی درسی مبتنی بر مدرسه، به سه روش متمایز:الف) پذیرش، ب) سازگار سازی و ج)بازنگری. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. مرداد ۱۳۹۲٫ پژوهش ملی و اجرا شده در سطح سه استان تهران، اصفهان و کردستان.   

·           ارزیابی برنامه جدید اموزش زبان فارسی دوره ی ابتدایی(بخوانیم و بنویسیم) بر اساس کار برد معیارهای الف- پرورش خلاقیت، ب- توجه به کل نگری در اموزش توانا یی های زبانی.گزارش نهایی پژوهش. پژوهشکده تعلیم وتربیت. ابان ۱۳۸۸ .

·           ارائه چارچوب نظزی، طراحی و تدوین برنامه درسی(راهنمای برنامه درسی و راهنمای تدریس) درس مطالعات اجتماعی دوره راهنمایی براساس رویکرد حل مسأله, گزارش های شماره ۲, ۳ و ۴ پژوهش, مؤسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی, ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵٫

·           بررسی عوامل مؤثر ناشی از برنامه‌های درسی, آموزشی و عوامل بیرونی آموزش و پرورش در شکست تحصیلی دانش‌آموزان, پژوهشکده تعلیم و تربیت, ۱۳۸۳٫

·           ارزیابی کتابهای کمک آموزشی دوره متوسطه به منظور ارائه چهارچوب مطلوب برای طراحی و تدوین آنها, پژوهشکده تعلیم و تربیت, بهار ۱۳۸۱٫

·           ارائه چهارچوب نظری, طراحی و تدوین و اجرای آزمایشی برنامه دروس اجتماعی دوره راهنمایی براساس رویکرد حل مسأله گزارش شماره ۱ پژوهش, مؤسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوری آموزشی, اردیبهشت ۱۳۸۳٫

·           مجموعه مطالعه در مسائل و مباحث اساسی حوزه برنامه‌ریزی درسی و روش تدریس, محور اول, عوامل تأثیرگذار سیاسی – اجتماعی, تفاوت در تأکیدها و تعارضهای ارزشی, فلسفی و دیدگاهی در طراحی و تدوین برنامه‌های درسی, پژوهشکده تعلیم و تربیت, ۱۳۸۲٫

·           مطالعه محور هفتم از مجموعه فوق, نوآوری و تحول در نقش و رویه حرفه‌ای معلم, دلالت‌های تحول در برنامه درسی و رویکرد به تربیت معلم, پژوهشکده تعلیم و تربیت, پاییز ۱۳۸۲٫

·           تحلیلی تطبیقی از نتایج دانش‌آموزان ایرانی در سومین مطالعه بین‌المللی ریاضیات و علوم, پژوهشکده تعلیم و تربیت, ۱۳۷۷٫

 

پژوهش های درحال انجام

·           بررسی و تحلیل برنامه درسی ملی تدوین شدۀ جمهوری اسلامی ایران براساس دانش نظری حوزه برنامه درسی، تجارب نظامهای آموزشی و زیرنظام برنامه درسی در اسناد مربوط به تحول بنیادین آموزش و پرورش. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی). قرارداد شماره ۱۱۱۳۹ مورخ ۱/۶/۹۳

·           طرح ترجمه دانشنامه روش های پژوهش کیفی در دوجلد از انتشارات SAGE. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی). قرارداد شماره ۱۸۵۷۰ مورخ ۲/۹/۹۳

 سایر فعالیت ها:

·           سردبیر ویژه نامه ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی, پژوهشنامه آموزشی, ویژه نامه شماره ۲۳, بهار ۱۳۸۵, از انتشارات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

·           سردبیر ویژه‌نامه‌ی فصلنامه علمی-پژوهشی تعلیم و تربیت در زمینه "ارتقاء کیفیت آموزش" طبق قرارداد شماره ۲/۳۵/ق/  مورخ ۲۹/۱۱/۸۷٫ منتشر شده درسال بیست و هفتم شماره ۱ بهار۱۳۹۰

·           تقدیر و کسب عنوان پژوهشگر برتر:

·           مجری پژوهش برتر وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۹

·           پژوهشگر برتر در سال ۱۳۸۳، در سطح پژوهشکده تعلیم و تربیت

·           پژوهشگر برتر در سال ۱۳۸۲ در سطح وزارت آموزش  و پرورش

·           کسب رتبه در چهارمین جشنواره بین المللی فارابی و دریافت تقدیر نامه به خاطر کسب جایزه فصلنامه علمی- پژوهشی برتر در حوزه علوم انسانی توسط فصلنامه تعلیم و تربیت از جشنواره فارابی- از جهت عضو هیئت تحریریه فصنلنامه تعلیم و تربیت  (مشخصات تقدیر نامه اصلی جشنواره فارابی ۵۰۱۲/۹۹ف- ۲۳/۷/۸۹با امضای دکتر علی اکبر علیخانی رئیس دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی) 

 

 

دکتر سعید سفایی موحد

 

نام نام خانوادگی: سعید صفایی موحد                       شماره شناسنامه: ۱۸۳۰

شماره ملی: ۰۳۸۳۶۸۰۲۵۵                                   سال تولد: ۱۳۵۶

محل تولد: قم                                                     نام پدر: ابوالقاسم

 

نشانی محل کار:

۱-      تهران، خیابان طالقانی، روبروی وزارت نفت، پلاک۳۸۸، طبقه نهم، اطاق۹۰۱، تلفن: ۸۸۹۴۱۲۹۱، کدپستی: ۱۵۹۳۶۵۷۹۱۹

۲-   تهران، پل گیشا، ابتدای خیابان علیمحمد کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، طبقه دوم، اطاق ۲۳۷، تلفن: ۶۱۱۱۷۵۵۵

   

ایمیل:                             safaei.movahhed@ut.ac.ir                                     s_s_movahed@yahoo.com

صفحه اینترنتی:                      www.ssmovahed.ir

 

 

الف- سوابق تحصیلی

ردیف

مقطع

سال ورود

تاریخ

 فراغت از تحصیل

رشته

معدل

دانشگاه

نمره

پایان نامه

۱

کارشناسی

۷۵

۷۹

آ.پ

 دبستانی و پیش دبستانی

۰۶/۱۵

علامه طباطبایی

۲

کارشناسی ارشد

۸۲

۸۴

برنامه ریزی آموزشی

۲۵/۱۶

علامه طباطبایی

۵/۱۹

۳

دکتری*

۸۶

۹۰

برنامه ریزی درسی

۳۳/۱۸

تربیت معلم

۵/۱۸

 

نمره آزمون زبان:   TOEFL iBT= 94 و TOLIMO: 578

 

ب- سوابق کاری

ردیف

سازمان

آخرین سمت

سال فعالیت

محل

۱

موسسه

 آموزشی و پرورشی امام هادی(ع)

مترجم

۸۱-۸۰

قم

۲

موسسه پژوهشی خرد

مترجم

۸۲-۸۱

تهران

۳

سازمان بهزیستی استان قم

کارشناس آموزش

۸۵-۸۲

قم

۴

شرکت ملی نفت ایران

مسئول آموزش مدیریت

۹۳-۸۵

تهران

۵

شرکت مهندسی و توسعه نفت

کارشناس ارشد ارزشیابی آموزشی

۱۳۹۱

تهران

 

 

پ- ترجمه کتاب

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده(گان)

ناشر

سال انتشار

۱

یادگیری الکترونیکی در قرن۲۱

ریچارد گریسون

تری آندرسون

علوم و فنون

۱۳۸۴

۲

نظام آموزش از راه دور

گروه مشاوران یونسکو

شرکت

 انتشارات علمی-فرهنگی

۱۳۸۹

۳

مقدمه ای بر یادگیری الکترونیکی

سام نایدو

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

۱۳۹۰

۴

ارزشیابی اثربخشی برنامه های آ موزشی

دونالد کرک پاتریک

جیمز کرک پاتریک

انتشارات آییژ

۱۳۹۱

۵

برنامه درسی معاصر

مک نیل

در دست ترجمه

۶

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در آموزش

جک فیلیپس

علم استادان

۱۳۹۳

ت- تالیف

ردیف

عنوان کتاب

ناشر

سال انتشار

۱

جامعه شناسی آموزش و پرورش

انتشارات آییژ

۱۳۹۱

۲

آموزش و بهسازی کارکنان: رویکردهای مغفول، روندهای آینده

در مرحله تالیف

 

برنامه درسی پنهان

جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی

۱۳۹۲

 

 

ث- مقالات همایشهای داخلی

ردیف

عنوان مقاله

همایش

۱

فرابرنامه درسی: الگویی برای تلفیق برنامه های درسی

هفتمین همایش سالیانه انجمن مطالعات

برنامه درسی ایران- دانشگاه تربیت معلم تهران(۱۳۸۷)

۲

الگوی برنشتاین: ابزاری مناسب برای شناخت و ترسیم فرهنگ  مدارس

 متوسطه به منظور تدوین برنامه درسی مبتنی بر این فرهنگ

هفتمین همایش سالیانه انجمن مطالعات

 برنامه درسی ایران- دانشگاه تربیت معلم تهران(۱۳۸۷)

۳

تحلیلی آسیب شناختی بر

فرایندهای آشکار و پنهان در انتخاب استاد راهنما: یک مطالعه کیفی

همایش منطقه ای آسیب شناسی

 روابط انسانی- دانشگاه آزاد سقز(آبانماه ۱۳۸۹)

۴

نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی در برنامه درسی جهانی

هشتمین همایش سالیانه انجمن مطالعات

برنامه درسی ایران- دانشگاه مازندران(۱۳۸۸)

۵

نظریه شناخت موقعیتی:

ضرورت توجه به رویکرد روانشناسی فرهنگی در تدوین برنامه های درسی تربیت معلم

دهمین همایش سالیانه انجمن مطالعات

برنامه درسی ایران- دانشگاه شهید رجایی (۱۳۸۹)

۶

اذهان پنجگانه:

ضرورتی برای دستیابی به عدالت آموزشی از طریق برنامه های درسی

اولین همایش ملی تحول بنیادین

 در نظام برنامه درسی ایران- مشهد (۱۳۹۰)

۷

مردمنگاری: ضرورتی برای نوآوری در پژوهشهای مربوط به برنامه درسی

اولین همایش ملی تحول بنیادین

در نظام برنامه درسی ایران- مشهد (۱۳۹۰)

۸

ارزیابی نظام فعلی آموزش فنی و حرفه ای در ایران بر

 مبنای معیارهای حرفه گرایی سنتی و جدید و ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح آن

 

اولین همایش ملی تحول بنیادین

در نظام برنامه درسی ایران- مشهد (۱۳۹۰)

۹

هرمنوتیک فلسفی و برنامه درسی

دومین همایش سالیانه انجمن

 فلسفه تعلیم و تربیت ایران- تهران(۱۳۹۰)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج- مقالات همایشهای خارجی

Conference

Title

NO

The European Conference on Educational Research-Finland 2010

Uncovering the Hidden Norms of Selecting Research Supervisors

۱

Postgraduate Supervision Conference-South Africa 2011

Uncovering the Hidden Norms of Selecting Research Supervisors

۲

The 3d International Conference on Education and New Learning Technologies- Spain 2011

Exploring the Norms Affecting M.A Students’ Selection of Research Supervisors: A Phenomenological Study

 

۳

The 3d Asian Conference on Education

Exploring the Hidden Curriculum of Supervisors' Selection in a Mathematics Faculty:  A Phenomenological Study

 

۴

Cyprus International

Conference on Educational Research

Surveying the Hidden Curriculum of Advisors' Selection: A Case Study

۵

 

How hidden curriculum is shaped in Iranian higher education: An autoethnographic study

۶

 

چ- مقالات علمی-پژوهشی

ردیف

عنوان مقاله

نشریه

وضعیت

۱

حرفه گرایی: تحولی در معماری برنامه درسی

رهپویه هنر

چاپ در

 شماره ۱۰، دوره سوم، پاییز ۸۸

۲

واکاوی هنجارهای پنهان (برنامه درسی پنهان) موثر بر انتخاب استاد راهنما: یک مطالعه پدیدارشناختی

 

مطالعات

برنامه درسی در آموزش عالی

چاپ در شماره ۱

۳

ارزیابی نظام فعلی آموزش فنی و حرفه ای در ایران بر مبنای معیارهای حرفه گرایی سنتی و جدید

فصلنامه تعلیم و تربیت

پذیرش نهایی

 

واکاوی هنجارهای مؤثر بر انتخاب استاد راهنما

 

۴

 در حوزه‌های محض ( علوم ریاضی) و میان رشته‌ای ( علوم تربیتی): یک مطالعه پدیدار شناختی

 

فصلنامه مطالعات میان رشته ای

چاپ در شماره ۸- پاییز ۱۳۸۹

۵

برنامه درسی پنهان در

 انتخاب استاد راهنما در دانشکده ریاضی: یک مطالعه کیفی

مطالعات

برنامه درسی در آموزش عالی

در مرحله داوری

۶

شناسایی نشانگرهای یک استاد خوب از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد:

 یک مطالعه موردی

مطالعات

برنامه درسی در آموزش عالی

چاپ در شماره ۴- پاییز ۱۳۹۰

۷

واکاوی برنامه درسی پنهان در آموزش عالی ایران: یک مردم نگاری خودنگاشت

مطالعات

برنامه درسی در آموزش عالی

پذیرش نهایی

 

چ- پروژه ها

ردیف

عنوان

۱

سنجش نیازهای آموزشی مددکاران سازمان بهزیستی استان قم

۲

تدوین طرح نظام جامع آموزش شرکت ملی نفت ایران

 

خ- سوابق تدریس

عنوان درس

مقطع

دانشگاه

آموزش و پرورش تطبیقی

کارشناسی

شهید بهشتی

روش های آموزش و بهسازی منابع انسانی

کارشناسی ارشد

شهید بهشتی

جامعه شناسی آموزش و پرورش

کارشناسی

تربیت معلم

روش تحقیق کیفی

کارشناسی ارشد

تربیت معلم

مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی

کارشناسی

شهید بهشتی

آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته

کارشناسی ارشد

تربیت معلم

نظریه های اساسی در برنامه ریزی آموزشی و درسی

کارشناسی ارشد

علامه طباطبایی

دانشگاه شهید بهشتی

 

کارشناسی ارشد

شهید بهشتی

 

 

ح- سوابق شرکت در سمینارها

ردیف

عنوان سمینار

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

۱

سمینار

 مراحل استقرار نظام آموزش الکترونیکی در سازمانها

۱۳۸۷

تهران

۲

همایش علمی

 برنامه درسی ملی: چشم اندازها و راهبردها

۱۳۸۷

تهران

۳

همایش بین المللی یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۷

تهران

۴

سومین کنفرانس تخصصی

تبیین نظامهای استاندارد آموزش

۱۳۸۸

تهران

۵

اولین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش

۱۳۸۸

تهران

۶

دومین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش

۱۳۸۹

تهران

 

 

خ- دوره ها و کارگاههای آموزشی

 

ردیف

عنوان

تاریخ برگزاری

مدت

(به ساعت)

مدرس

موسسه

۱

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

۸۲

۱۶

نادری

شرکت صنعت آموزان پیشرو

۲

استفاده

از کامپیوتر و مدیریت فایل ها

۸۲

۲۰

محسنی

شرکت صنعت آموزان پیشرو

۳

واژه پردازها

۸۲

۲۶

محسنی

شرکت صنعت آموزان پیشرو

۴

صفحه گسترده ها

۸۲

۲۶

اصفهانی

شرکت صنعت آموزان پیشرو

۵

پست الکترونیکی و اینترنت

۸۲

۱۶

اصفهانی

شرکت صنعت آموزان پیشرو

۶

TOLIMO

۸۵

۶۰

دکتر مدرسی

گویش

۷

مدیریت رفتار سازمانی

۸۵

۱۰

دکتر

عالم تبریز

آموزش مرکزی

شرکت ملی نفت ایران

۸

مدیریت بهره وری

۸۵

۱۰

دکتر

 رعایت صنعتی

آموزش مرکزی

شرکت ملی نفت ایران

۹

TOEFL

۸۵

۶۰

دکتر نادری

گویش

۱۰

گزارش نویس فنی

۸۵

۱۰

دکتر محمدی

آموزش مرکزی

شرکت ملی نفت ایران

۱۱

مبانی و مفاهیم

 سیستمهای مدیریت کیفیت

۸۶

۸

مهندس شاهمرادی

فامور مهرگان

۱۲

آموزش بزرگسالان(آندراگوژی)

۸۶

۲۰

دکتر

نادر برزگر

وارثان حکیم خلیج فارس

۱۳

ISO 10015

۸۶

۱۶

دکتر

خراسانی

بیرو وریتاس

۱۴

تکریم ارباب رجوع

۸۶

۴

سیروس آقایار

آموزش مرکزی

شرکت ملی نفت ایران

۱۵

اصول کاربردی نیازسنجی آموزشی

۸۶

۱۶

سعید سپهری

وارثان جاوید صنایع

 

 

ردیف

عنوان

تاریخ برگزاری

مدت

(به ساعت)

مدرس

موسسه

۱۶

استانداردنویسی در آموزش

۸۶

۱۶

دکتر رضازاده

وارثان جاوید صنایع

۱۷

تکنولوژی آموزشی

۸۶

۲۰

دکتر فردانش

مرکز

 آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

۱۸

اصول

 نامه نگاری و گزارش نویسی

۸۶

۲۰

دکتر نادرپور

آموزش مرکزی

شرکت ملی نفت ایران

۱۹

آشنایی با صنعت نفت

۸۶

۳۰

گروه مدرسان

آموزش مرکزی

شرکت ملی نفت ایران

۲۰

انگلیس فنی مقدماتی

۸۶

۶۰

دکتر گشتاسبی

مرکز آموزش زبان

شرکت ملی نفت ایران

۲۱

معارف اسلامی

۸۶

۲۵

دکتر صادقی

آموزش مرکزی

شرکت ملی نفت ایران

۲۲

زبان انگلیسی عمومی

۸۶

۱۳۲

دکتر محسنی

مرکز آموزش زبان

شرکت ملی نفت ایران

۲۳

طراحی آموزشی

۸۶

۸

دکتر فردانش

آموزش مرکزی

شرکت ملی نفت ایران

۲۴

زبان انگلیسی پایه(۸ترم)

۸۶

۳۲۰

گروه مدرسان

مرکز آموزش زبان

شرکت ملی نفت ایران

۲۵

SPSS مقدماتی

۸۷

۳۰

دکتر موسوی

راهبرد پیمایش

۲۶

آموزش الکترونیکی

۸۷

۸

دکتر

علی اکبر جلالی

رایازیتون

۲۷

آشنایی با

مبانی نظری و روشهای تحقیق کیفی

۸۷

۸

دکتر

یزدان منصوریان

آموزش مرکزی

شرکت ملی نفت ایران

۲۸

کنترل کیفیت با

 استفاده از نرم افزار آماری SPSS

۸۷

۲۴

دکتر موسوی

آموزش مرکزی

شرکت ملی نفت ایران

۲۹

روش تحقیق کیفی مردمنگاری

۸۷

۲۴

دکتر

نعمت اله فاضلی

آموزش مرکزی

شرکت ملی نفت ایران

۳۰

طراحی و برنامه ریزی آموزشی

۸۷

۲۰

دکتر

نادر برزگر

آموزش مرکزی

شرکت ملی نفت ایران

 

 

 

ردیف

عنوان

تاریخ برگزاری

مدت

(به ساعت)

مدرس

موسسه

۳۱

روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی

۸۷

۲۰

دکتر

نعمت اله فاضلی

آموزش مرکزی

شرکت ملی نفت ایران

۳۲

آشنایی

 با انواع مدلهای استاندارد آموزش

۸۸

۱۶

دکتر

اباصلت خراسانی

مرکز

آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

۳۲

ارزشیابی مشاغل

 به روش هی و جیکوب

۸۸

۳۲

Richardson

HayGroup

۳۳

ارزشیابی آموزشی

۸۸

۱۲

دکتر

اباصلت خراسانی

مرکز

آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

۳۴

مدیریت آموزش

۸۶

۱۶

دکتر

رضازاده گلی

وارثان جاوید صنایع

۳۵

مهارتهای تدوین و انتشار

 مقاله های علمی-پژوهشی به زبان انگلیسی

۸۷

۸

دکتر

یزدان منصوریان

انجمن

مطالعات برنامه درسی ایران

۳۶

روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

۸۸

۸

دکتر

رضازاده گلی

مرکز

آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

۳۷

مهارتهای ارتباطی

۸۹

۱۶

دکتر الستی

فرایندپژوهان گیتی

۳۸

DACUM

۸۸

۱۶

دکتر

نادر برزگر

فرایندپژوهان گیتی

۳۹

DACUM

۸۹

۳۲

دکتر

 فتحی واجارگاه

مرکز آموزش محمودآباد

۴۰

Job Analysis

۸۸

۳۲

Felix Macarinhaus

HayGroup

۴۱

Kirkpatrick Four Level Evaluation Certification Program

۲۰۱۰

۲۴

James D. Kirkpatrick

Kirkpatrick Partners

۴۲

Return on Investment for Training Programs

۲۰۱۰

۳۲

Jack Philips

ROI Institute

۴۳

مدیریت منابع انسانی

۱۳۸۹

۱۶

دکتر اعرابی

دانشگاه مفید

۴۴

فرایند ارزشیابی آموزش

۱۳۸۹

۲۴

دکتر

فتحی واجارگاه

مرکز آموزش

 و تحقیقات صنعتی ایران

۴۵

اصلاح الگوی مصرف

۱۳۸۹

۸

دکتر قنبری

دانشگاه مفید

۴۶

طبقه بندی و ارزیابی مشاغل

۱۳۸۹

۲۴

دکتر صادقی

مرکز آموزش

 و تحقیقات صنعتی ایران

 افتخارات:

– رتبه اول گرایش برنامه ریزی آموزشی و رتبه سوم مجموعه علوم تربیتی (۱) در سال ۱۳۸۲ دربین ۷۸۵۸ نفر

– لوح تقدیر دانشجوی استعداد درخشان از سوی دانشگاه علامه طباطبایی   

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

دکتر نرگس کشتی آرای

CV (Curriculum Vitae ) – Resume – Narges Keshtiaray

 

اطلاعات شخصی (Personal Information)

 • نام : نرگس ( Narges )
 • نام خانوادگی : کشتی آرای ( Keshtiaray )
 • شماره ملی : ۱۲۸۶۷۰۵۷۹۷ , شماره شناسنامه : ۲۶۹۹ , نام پدر : ابراهیم
 • تاریخ تولد : ۲۷/۱۰/۱۳۴۳ ( ۱۹۶۵/۱۷/۱ )
 • ملیت : , جنسیت : زن , وضعیت تاهل :
 • ایمیل شخصی : keshtiaray@gmail.com
 • ایمیل دانشگاهی : n_keshtiara@khuisf.ac.ir
 • تلفن همراه : ۹۱۳۳۱۱۵۷۰۱ , تلفن محل کار : ۳۱۱۶۷۳۶۲۳۳

اطلاعات تحصیلی (Education Information)

 • درجه علمی: استادیار
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • اخرین مدرک تحصیلی:
 • رشته تحصیلی: علوم تربیتی
 • گروه اموزشی: علوم تربیتی – (واحدخوراسگان)
 • دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی
 • دانشگاه: خوراسگان (اصفهان)

§         وضعیت فعلی

§          

§         استادیار مطالعات برنامه درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

§          

§         سوابق تحصیلی

§          

دکتری تخصصی (PhD) برنامه ریزی درسی

ایران

۱۳۸۳ – ۱۳۸۷

 

 

کارشناسی ارشد علوم تربیتی: برنامه ریزی آموزشی

ایران

۱۳۸۰ – ۱۳۸۲

 

 

کارشناسی علوم تربیتی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

ایران

۱۳۶۸ – ۱۳۷۲

§         تجارب حرفهای

۱۳۹۳- تاکنون              معاونت آموزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان)

 

۱۳۹۲ – هم اکنون           مدیر گروه دکتری برنامه ریزی درسی و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد واحد                      اصفهان(خوراسگان)

 

                ۱۳۹۰ – تاکنون            مدیر داخلی فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی

 

                ۱۳۸۲-هم اکنون            عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان)

 

مدرس مراکز تربیت معلم

اصفهان- تربیت معلم زینب کبری و فاطمه زهرا

۱۳۸۰ – ۱۳۸۲

 

 

مدرس آموزش خانواده

اصفهان – آموزش و پرورش

۱۳۷۴ – ۱۳۸۴

 

 

عضوکمیته هماهنگی خدمات مشاوره استان اصفهان- سازمان ملی جوانان

سازمان ملی جوانان

۱۳۷۸ – ۱۳۸۰

 

 

کارشناس انجمن اولیاء و مربیان سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

۱۳۷۸ – ۱۳۸۰

 

 

مسئول کمیته امور بانوان ناحیه ۳ آموزش و پرورش

ناحیه ۳ آموزش و پرورش اصفهان

۱۳۷۴ – ۱۳۷۸

 

 

مدیریت دبیرستان

اصفهان – ناحیه ۳ آموزش و پرورش

۱۳۷۰ – ۱۳۷۸

 

 

سرپرست شبانه روزی تربیت معلم زینب کبری

اصفهان – ناحیه ۱آموزش و پرورش

۱۳۶۸ – ۱۳۷۰

§         ۱۳۶۵ -۱۳۶۸               آموزگار

 •  

فعالیت های پژوهشی ( Research Activities )

 

مقالات در نشریات (Journal Articles)

 1. بینش م. , Keshtiaray N. , یوسفی ع. , یارمحمدیان م. , ۲۰۱۴٫ "بازشناسی مفهوم مدرسه از منظر نو مفهوم گرایان و ارتباط آن با سلامت روان" , فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار , Vol. 1 , No. 21 , PP. 42-52. (English , Score: 3.5 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 2. تنکابنی ف. , یوسفی ع. , Keshtiaray N. , 2014. "Designing Teaching Methods in Curriculum of Iran’s Higher Education based on Development of Social Capital" , International Journal of Learning, Teaching and Educational Research , Vol. 1 , No. 3 , PP. 21-31. (English , Score: 2.5 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 3. اعلایی غ. , گلستانی س. , Keshtiaray N. , 2014. "Curriculum content based on intellectual knowledge in Holy Quran" , International journal of Psychology and Behavioral Research , Vol. 1 , No. 3 , PP. 17-23. (English , Score: 3 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 4. افلاکیفرد ح. , میرشاهجعفری س. , سعادتمند ز. , Keshtiaray N. , 2014. "شکاف نسلی و انتساع ابعاد تربیت بین نسلی در قلمرو برنامه درسی: یک مطالعه کیفی" , رهیافتی نو در مدیریت آموزشی , Vol. 3 , No. 15 , PP. 217-248. (English , Score: 2.4 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 5. اسلامیان م. , Keshtiaray N. , 2014. "تبیین مؤلفه های برنامه درسی مبتنی بر دیدگاه های تربیتی افلاطون و فارابی" , فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی , Vol. 13 , No. 11 , PP. 18-33. (English , Score: 5.4 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 6. محمدجانی ف. , Keshtiaray N. , سعادتمند ز. , ۲۰۱۳٫ "Analyzing the Textbook Content of Elementary Grade (School) In Iran Based On The Concepts of Citizenship Education" , International Journal of Psychology and Behavioral Research – تکراری ایجاد شده، باید حذف شود – , Vol. 5 , No. 2 , PP. 272-281. (English , Score: 3 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 7. Keshtiaray N. , ذهبیون ش. , یوسفی ع. , یارمحمدیان م. , ۲۰۱۳٫ "تبیین و باز شناسی رویکرد اخلاقی نتیجه گرا" , پژوهشنامه اخلاق , Vol. 6 , No. 21 , PP. 1-1. (English , Score: 3.5 , فقط ذخیره شده است)
 8. ذهبیون ش. , یوسفی ع. , یارمحمدیان م. , Keshtiaray N. , 2013. "Global Citizenship Education and Its Implications for Curriculum Goals at the Age of Globalization " , International Education Studies , Vol. 1 , No. 6 , PP. 195-206. (English , Score: 1.4 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 9. تنکابنی ف. , یوسفی ع. , Keshtiaray N. , 2013. "The Relationship Between the Curriculum of Higher Education and Social Capital" , Journal of Education and Training , Vol. 1 , No. 1 , PP. 39-47. (English , Score: 1.75 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 10. تجری ط. , Keshtiaray N. , حقانی ف. , ۲۰۱۳٫ "Recognizing the Concept of “Understanding of Teaching in Higher Education”" , AGROCHIMICA , Vol. 3 , No. 57 , PP. 106-112. (English , Score: 4 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 11. تجری ط. , حقانی ف. , Keshtiaray N. , 2013. "Merit Components Codification of Faculty Members in the Higher Education Curriculum" , AGROCHIMICA , Vol. 3 , No. 57 , PP. 113-121. (English , Score: 0.35 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 12. تنکابنی ف. , یوسفی ع. , Keshtiaray N. , 2013. "Description and Recognition the Concept of Social Capital in Higher Education System" , International Education Studies , Vol. 9 , No. 6 , PP. 40-50. (English , Score: 2.5 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 13. سلیمانپور ز. , یارمحمدیان م. , Keshtiaray N. , 2013. "Integrated Approach; a Suitable Approach for Designing and Developing an Environmental Literacy Curriculum in Higher Education System" , International Journal of Psychology and Behavioral Research , Vol. 6 , No. 2 , PP. 315-324. (English , Score: 3 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 14. شهبازی ش. , Keshtiaray N. , یوسفی ع. , ۲۰۱۲٫ "An Evaluation of the Skills and the Use of Electronic Databases, According to the Variables of Age, Qualification and Experience Among the University Faculty Members (A Case Study at Isfahan University) " , Procedia – Social and Behavioral Sciences , Vol. 68 , No. 68 , PP. 1096-2100. (English , Score: 4 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 15. Keshtiaray N. , فتحیواجارگاه ک. , زیمیتات ک. , فروغیابری ا. , ۲۰۱۲٫ "Phenomenological explanation of an experiential curriculum in medical education: A feministic approach" , Journal of Education and Health Promotion , Vol. 1 , No. 1 , PP. 1-8. (English , Score: 2.1 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 16. Keshtiaray N. , سعادتمند ز. , صمدیمقدم ع. , ۲۰۱۲٫ "Determine Priorities and Assess the Effectiveness of Cultural Activities Steel Company from Employee " , Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review , Vol. 3 , No. 2 , PP. 30-37. (English , Score: 4 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 17. ذهبیون ش. , یوسفی ع. , یارمحمدیان م. , Keshtiaray N. , 2012. " THE FLUIDITY OF THE CITIZENSHIP CONCEPT AND ITS ALLUSIONS FOR THE CURRICULUM" , INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS , Vol. 4 , No. 6 , PP. 303-324. (English , Score: 0.84 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 18. Keshtiaray N. , فتحیواجارگاه ک. , زیمیتات ک. , فروغیابری ا. , ۲۰۱۲٫ "Designing of an experiential curriculum: a phenomenological approach " , Procedia – Social and Behavioral Sciences , Vol. 46 , No. 46 , PP. 3152-3158. (English , Score: 3.5 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 19. ایامی م. , Keshtiaray N. , 2012. "A perspective of the cooperation between university and industry at Islamic Azad University, Sanandaj Branch, and its comparison with Kingston University London " , Procedia – Social and Behavioral Sciences , Vol. 1877-0428 , No. 46 , PP. 2509-2513. (English , Score: 3 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 20. Keshtiaray N. , اکبریان ا. , ۲۰۱۲٫ " Internet Users Lived Experiences of Cultural (Values, Norms and Verbal Symbols) Changes in Iran Higher Education : Ethics and Philosophy topics" , The Electronic Journal Information Systems Evaluation , Vol. 3 , No. 15 , PP. 269-275. (English , Score: 2.7 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 21. یوسفی ع. , Keshtiaray N. , یمانی ن. , ربیعی ک. , باغبانیان پ. , ۲۰۰۹٫ "Quality of life in post myocardial infarction patients with or without cardiac rehabilitation" , Research Journal of Biological Sciences , Vol. 1 , No. 4 , PP. 54-58. (English , Score: 4.5 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 22. Keshtiaray N. , فتحیواجارگاه ک. , زیمیتات ک. , فروغیابری ا. , ۲۰۰۹٫ "طراحی الگوی برنامه درسی تجربه شده مبتنی بر رویکرد پدیدار شناسی و اعتبار سنجی آن در گروههای پزشکی" , مجله‌ ایرانی آموزش در علوم پزشکی , Vol. 1 , No. 9 , PP. 55-67. (English , Score: 4.2 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 23. Keshtiaray N. , یوسفی ع. , ۲۰۰۵٫ "ارزشیابی برنامه های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان" , مجله‌ ایرانی آموزش در علوم پزشکی , Vol. 2 , No. 5 , PP. 121-127. (English , Score: 5.4 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)

مقالات در نشریات فارسی (Persian Journal Articles)

 1. یوسفی ع. , براتعلی م. , صبوری م. , کشتی آرای ن. , ۲۰۱۴٫ "عصب شناسی تربیتی، آیا رشته جدیدی در حال ظهور است؟ چشم اندازها، موانع و فرصتها" , مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی , جلد: ۱۲ , شماره: ۱۳ , ص.ص: ۱۰۵۱-۱۰۵۷٫ (فارسی , امتیاز: ۲٫۴ , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 2. کشتی آرای ن. , کریمیعلویجه ا. , فروغیابری ا. , ۲۰۱۴٫ "شناسایی موانع و چالش های اجرای طرح ارزشیابی توصیفی" , فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی , جلد: ۱۲ , شماره: ۱۰ , ص.ص: ۵۳-۶۸٫ (فارسی , امتیاز: ۴٫۸ , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 3. قدمپور ع. , کشتی آرای ن. , ناصریانحاجیآبادی ح. , محمدزادهقصر ز. , گراوند ه. , ۲۰۱۳٫ "اولویت‌ سبک‌های یادگیری و ارتباط آن با گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی" , مجله‌ ایرانی آموزش در علوم پزشکی , جلد: ۸ , شماره: ۱۳ , ص.ص: ۶۵۲-۶۶۲٫ (فارسی , امتیاز: ۱٫۸ , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 4. اسلامیان م. , کشتی آرای ن. , گلستانی س. , ۲۰۱۳٫ "واکاوی آراء تربیتی فارابی موسس فلسفه اسلامی" , فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی , جلد: ۱۰ , شماره: ۱۰ , ص.ص: ۵۸-۷۵٫ (فارسی , امتیاز: ۴٫۸ , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 5. یاوری ز. , کشتی آرای ن. , احمدی غ. , ۲۰۱۳٫ "تدوین اهداف برنامه درسی در دوره متوسطه با تاکید بر تربیت شهروندی(تحقیق کیفی)" , رهیافتی نو در مدیریت آموزشی , جلد: ۱۳ , شماره: ۱ , ص.ص: ۱۴۷-۱۶۴٫ (فارسی , امتیاز: ۲٫۵ , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 6. محمد جانی ف. , کشتی آرای ن. , سعادتمند ز. , ۲۰۱۳٫ "تحلیل محتوای کتابهای آموزشی دوره ابتدایی بر مبنای مؤلفههای آموزش جهانی" , فصلنامه آموزش و یادگیری , جلد: ۲ , شماره: ۱ , ص.ص: ۵۲-۶۶٫ (فارسی , امتیاز: ۵٫۶ , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 7. کشتی آرای ن. , موسوی س. , یوسفی ع. , ۲۰۱۲٫ "تناسب نیازهای بخش صنعت با آموزش های فنی و حرفه ای هنرستان های دخترانه و پسرانه (مطالعه موردی شهرستان فلاورجان)" , رهیافتی نو در مدیریت آموزشی , جلد: ۱۰ , شماره: ۳ , ص.ص: ۱۱۹-۱۳۸٫ (فارسی , امتیاز: ۴٫۸ , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 8. اعلایی م. , گلستانی س. , کشتی آرای ن. , ۲۰۱۲٫ "تحلیل معرفت عقلانی مطرح شده در آیات قرآن کریم بر اساس تفسیرالمیزان و دلالت‌های آن بر اهداف برنامه‌های درسی تربیت دینی" , پژوهش در برنامه‌ریزی درسی , جلد: ۶ , شماره: ۹ , ص.ص: ۲۰-۳۷٫ (فارسی , امتیاز: ۲٫۵ , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 9. قلیزاده آ. , کشتی آرای ن. , سهرابیرنانی م. , ۲۰۱۲٫ "نقش به کارگیری مهار تهای مدیریت تنوع فرهنگی مدیران در ارتقای سطح مشارکت اجتماعی دان شآموزان" , فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران , جلد: ۴ , شماره: ۴ , ص.ص: ۱۵۹-۱۸۴٫ (فارسی , امتیاز: ۳ , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 10. کشتی آرای ن. , موسوی س. , یوسفی ع. , ۲۰۱۲٫ "تناسب بین نیازهای بخش کشاورزی شهرستان فلاورجان با آموزش های فنی و حرفه ای هنرستان های دخترانه و پسرانه شهرستان سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۸۸" , فصلنامه رشد آموزش فنی حرفه ای , جلد: ۲ , شماره: ۷ , ص.ص: ۴۳-۵۵٫ (فارسی , امتیاز: ۰٫۰۸ , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 11. کشتی آرای ن. , اکبریان ا. , ۲۰۱۱٫ "یادگیریهای پنهان دانشجویان در تعامل با اینترنت" , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , جلد: ۲ , شماره: ۱ , ص.ص: ۹-۲۶٫ (فارسی , امتیاز: ۵٫۴ , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 12. قلیزلده آ. , سهرابیرنانی م. , کشتی آرای ن. , ۲۰۱۱٫ "مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی پاسخی به مطالبات دانش آموزان اقلیتهای قومی و مذهبی" , رهیافتی نو در مدیریت آموزشی , جلد: ۲ , شماره: ۲ , ص.ص: ۱۳۱-۱۵۴٫ (فارسی , امتیاز: ۲٫۵ , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 13. کشتی آرای ن. , یوسفی ع. , شهبازی ش. , ۲۰۱۱٫ "شناسایی موانع و راهکارهای استفاده از قابلیتهای بانکهای اطلاعاتی الکترونیکیاز دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان)" , فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی , جلد: ۲ , شماره: ۱ , ص.ص: ۳۷-۴۷٫ (فارسی , امتیاز: ۴ , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 14. زمانیفرد ف. , کشتی آرای ن. , میرشاهجعفری س. , ۲۰۱۱٫ "تجارب معلمان ابتدایی از اهداف طرح ارزشیابی توصیفی" , پژوهش در برنامه‌ریزی درسی , جلد: ۲۵ , شماره: ۷ , ص.ص: ۳۹-۵۲٫ (فارسی , امتیاز: ۴ , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)
 15. کشتی آرای ن. , یوسفی ع. , شهبازی ش. , ۲۰۱۰٫ "میزان مهارت درنحوه جستجو، دستیابی و ذخیره اطلاعات از منابع الکترونیکی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان" , فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی , جلد: ۱ , شماره: ۲۴ , ص.ص: ۴۳-۶۰٫ (فارسی , امتیاز: ۴٫۸ , در انتظار تایید معاونت پژوهشی)

مقالات در همایشها (Conferences Articles)

 1. صباحی زاده م. , Keshtiaray N. , صفایی موحد س. , ۲۰۱۴٫ "تغییر در برنامه درسی تربیت معلم بر اساس رویکرد اذهان پنج گانه گاردنر" , تغییر در برنامه درسی , Country: PP. 267 , -268. (English , Score: 0.56 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی )
 2. Keshtiaray N. , 2012. "باز شناسی مبانی فلسفی پدیدارشناسی پاسخی به چالشهای معاصر" , روش شناسی و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت , Country: PP. 315 , -319. (English , Score: 2 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی )
 3. یاوری ز. , Keshtiaray N. , 2012. "تدوین محتوای تربیت شهروندی در راستای تربیت شهروند جهانی" , کنفرانس علمی – بین المللی آموزش و جهانی شدن , Country: PP. 211 , -212. (English , Score: 0.63 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی )
 4. ذهبیون ش. , یوسفی ع. , یارمحمدیان م. , Keshtiaray N. , 2012. "بازشناسی مفهوم تربیت شهروندی جهانی و الزامات آن" , کنفرانس علمی – بین المللی آموزش و جهانی شدن , Country: PP. 198 , -198. (English , Score: 0 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی )
 5. Keshtiaray N. , اکبریان ا. , ۲۰۱۲٫ "Internet Users Lived Experiences of Cultural Changes in Iran Higher Education:" , 3rd International Conference on Information Management and Evaluation-ICIME 2012 , Country: PP. 159 , -165. (English , Score: 1.8 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی )
 6. Keshtiaray N. , شهبازی ش. , یوسفی ع. , ۲۰۱۲٫ "An Evaluation of the Skills and the use of Electronic Databases, according to the variables of Age, Qualification and Experience among the university faculty members" , World Conference on Psychology, Counseling and Guidance , Country: PP. 2096 , -2100. (English , Score: 0.8 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی )
 7. Keshtiaray N. , فتحیواجارگاه ک. , زیمیتات ک. , فروغیابری ا. , ۲۰۱۱٫ "تبیین پدیدارشناسانه الگوی برنامه درسی تجربه شده در آموزش پزشکی" , دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی , Country: PP. 121 , -121. (English , Score: 0.35 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی )
 8. Keshtiaray N. , اکبریان ا. , ۲۰۰۹٫ "شهروند الکترونیک و لزوم تقویت هویت فرهنگی" , اصفهان، فرهنگ، شهر سالم , Country: PP. 22 , -22. (English , Score: 0.9 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی )
 9. Keshtiaray N. , یوسفی ع. , ۲۰۰۸٫ "آموزش بهداشت روان گامی به سوی ارتقاء سلامت جامعه" , اولین همایش آموزش و یادگیری غیر رسمی , Country: PP. 22 , -22. (English , Score: 0.63 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی )
 10. Keshtiaray N. , اکبریان ا. , ۲۰۰۷٫ "هویت در فضای مجازی" , همایش ملی جوانان، رسانه، روایتگری هویت اسلامی- ایرانی , Country: PP. 1 , -11. (English , Score: 0.9 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی )
 11. Keshtiaray N. , 2007. "حل مسئله راهبردی محوری در تدریس و طراحی برنامه های درسی دوره ابتدایی" , نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی کشور , Country: PP. 21 , -22. (English , Score: 0.5 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی )
 12. Keshtiaray N. , فتحیواجارگاه ک. , زیمیتات ک. , فروغیابری ا. , "Designing of an experiential curriculum: a phenomenological approach" , 4th World Conference on Educational Sciences , Country: PP. 3152 , -3158. (English , Score: 1.4 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی )
 13. Keshtiaray N. , ایامی م. , "A perspective of the cooperation between university and industry at Islamic Azad University, Sanandaj Branch, and its comparison with Kingston University London " , 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012) 02-05 , Country: PP. 2509 , -2513. (English , Score: 1.8 , در انتظار تایید معاونت پژوهشی )
 14. کشتی آرای ن. , براتعلی م. , ۲۰۰۷٫ "ضرورت بازنگری برنامه درسی در نظام آموزش عالی و دانشگاهها" , همایش آموزش عالی در هزاره سوم , کشور: صفحات: ۲۲ , -۲۲٫ (فارسی , امتیاز: ۰٫۴۵ , در انتظار تایید معاونت پژوهشی )

کتابها (Books)

کتاب های فارسی (Persian Books)

 1. کشتی آرای ن. , شهبازی ش. , یوسفی ع. , ۲۰۱۳٫ "جست و جو در اینترنت(مفاهیم و روش‌ها)همراه با آشنایی با پایگاه‌های اطلاعات علمی الکترونیکی " , معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان , کشور: (Iran)  ایران , صفحات: ۲۵۵ .( فارسی , امتیاز: ۸ , در انتظار تایید معاونت پژوهشی )

طرح ها و گزارشات علمی پژوهشی (Projects and Scientific Reports )

 1. طرح پژوهشی تدوین سند جامع آموزشهای مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای مبتنی بر آمایش سرزمین

 

 1.