دیدار نوروزی با استاد شریعتمداری

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انجمنی های عزیز
با سلام
دیدار نوروزی با استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتمداری برای روز چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۱ ساعت ۱۰ صبح ترتیب داده شده است. بدینوسیله مراتب به آگاهی علاقمندان می رسد.
نشانی محل دیدار: خیابان مفتح- پشت دانشکاه تربیت معلم- خیابان خاقانی- موسسه تحقیقات تربیتی- طبقه ششم- دفتر کار استاد