بازدید اعضای انجمن مطالعات برنامه درسی از دبیرستان البرز

کمیسیون آموزش کمیسیون ها و گروهای مطالعاتی کمیسیون‌ها

گزارش مختصر بازدید از دبیرستان ماندگار البرز

با همت کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، تعدادی از اعضا انجمن از دبیرستان ماندگار البرز بازدید به عمل آوردند. این دبیرستان ماندگار یکی از قدیمی ترین و‌ پرافتخارترین مدارس ایران طی تاریخ معاصر بوده و چهره های مشهوری چون شهید مصطفی چمران، محمد علی ندوشن،افشین یداللهی،جمشید مشایخی و بسیاری از چهره های ماندگار دیگر از آن فارغ التحصیل شده اند. مدرسه مذکور دارای فضایی وسیع، تاریخی و جذاب بوده حدود ۱۸۰۰ دانش آموز در حال حاضر در آن تحصیل می کنند.

دبیرستان البرز به دلیل سوابق درخشان علمی و سبقه تاریخی در سال ۱۳۸۵از سوی شورای عالی آموزش و پرورش جزو مدارس ماندگار ایران معرفی شد . در حال حاضر این دبیرستان از طریق آزمون ورودی دانش آموزان مستعد را جذب می نماید و جزو مدارس هیات امنایی کشور محسوب می شود.


حضور اعضای انجمن در دبیرستان با برخورد گرم و محبت آمیز مدیر محترم مدرسه، جناب آقای محمدی ، مدیر محترم روابط عمومی، جناب آقای یوسفی، و سایر همکاران محترم ایشان همراه بود. پس از حضور اعضا در اتاق جلسات و‌معرفی مدرسه توسط مدیر محترم و توضیحات تکمیلی توسط معاونان ایشان، پرسش و پاسخ میان حاضرین و‌ پرسنل مدرسه صورت گرفت و در نهایت اعضا انجمن از تمام بخش های مدرسه با راهنمایی وهمراهی جناب آقای یوسفی بازدید انجام دادند.

این بازدید در نوع خود جذاب بوده و تجربیات میدانی مبسوطی برای بازدید کنندگان به همراه داشت و مورد استقبال خوب ایشان قرار گرفت. بر این اساس کمیسیون آموزش در نظر دارد سلسله بازدید هایی مشابه از مدارس مختلف را در سال جاری برنامه ریزی و اجرا نماید.