جزییات برگزاری بیستمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

همایش بیستم همایش های گذشته

جزییات برگزاری بیستمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

بیستمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان «برنامه درسی و عدالت» در تاریخ ۸ و ۹ اسفندماه ۱۴۰۲ در دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ این همایش در سه محور اصلی «مبانی طراحی و تدوین برنامه درسی عدالت‌محور»، «اجرای برنامه درسی عدالت‌محور» و «ارزشیابی برنامه درسی عدالت‌محور» و زیرمحورهای هر یک، چکیده مقاله می‌پذیرد.

محور اول شامل ۱۱ زیرمحور فرعی مبانی دینی، فلسفی، اجتماعی و روان‌شناختی برنامه درسی عدالت‌محور؛ اسناد بالادستی، بیانیه گام دوم انقلاب و برنامه درسی عدالت‌محور؛ تنوع فرهنگی و انواع عدالت (اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و …) در برنامه درسی عدالت‌محور، ابعاد، ویژگی‌ها و نشانگرهای برنامه درسی عدالت‌محور؛ تجارب بین‌المللی در عرصه برنامه درسی عدالت‌محور؛ آینده‌پژوهی مبتنی بر برنامه درسی عدالت‌محور؛ خاستگاه و نظریه پشتیبان در برنامه درسی عدالت‌محور؛ الگوها و شیوه‌های طراحی برنامه درسی عدالت‌محور؛ نسبت فاوا و برنامه درسی عدالت‌محور؛ سطوح برنامه درسی عدالت‌محور؛ جایگاه ذی‌نفعان با تاکید بر نقش خانواده در برنامه درسی عدالت محور می‌باشد.

محور دوم شامل ۱۰ زیر محور فرعی «عدالت در توزیع اختیارات تصمیم‌گیری برنامه ریزی درسی میان مرکز و سطوح دیگر؛ شرایط محیطی، لوازم و تجهیزات در اجرای برنامه درسی عدالت‌محور؛ ویژگی‌ها و ساختار گروه اجرای برنامه درسی عدالت‌محور؛ سبک‌های یادگیری و شیوه آموزش و فعالیت‌های یادگیری در برنامه درسی عدالت‌محور؛ نقش معلم در اجرای برنامه درسی عدالت محور؛ مدارس چندگانه و اجرای برنامه درسی عدالت‌محور؛ برنامه درسی عدالت محور در مواجهه با مسائل حاشیه‌نشینی و سایر مشکلات مشابه؛ تعلیم و تربیت عشایری و روستایی و کلاس‌های چندپایه در برنامه درسی عدالت‌محور؛ چالش‌ها و مشکلات اجرای برنامه درسی عدالت‌محور؛ و تجارب زیسته معلمان و دانش آموزان در برنامه درسی عدالت محور می‌باشد.

محور سوم شامل ۴ زیرمحور فرعی شاخص‌های ارزشیابی برنامه درسی عدالت‌محور؛ الگوها و شیوه‌های ارزشیابی برنامه درسی عدالت محور؛ میزان تحقق و موانع اجرای برنامه درسی عدالت محور؛ و اصلاح و توسعه برنامه درسی عدالت محور بر پایه ارزشیابی ها می‌باشد.

آخرین مهلت دریافت چکیده تفصیلی ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ و اعلام نتایج داوری تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ می‌باشد.

آدرس دبیرخانه همایش تهران، بزرگراه شهید همت، تقاطع دهکده المپیک، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، طبقه ۴، اتاق ۴۱۹ می‌باشد.

دبیرخانه: ۰۲۱۴۸۳۹۳۱۹۸
مسئول دبیرخانه همایش: ۰۹۳۶۳۲۵۵۰۲۲
وب‌سایت همایش: www.atu.ac.ir/icsa20
ایمیل همایش: atu.ac.ir@icsa20