تبریک به استاد تلاشگر برنامه درسی

رویدادها

پیام تبریک انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به استاد تلاشگر دکتر جواد حاتمی

با خبر شدیم که دکتر جواد حاتمی، عضو محترم هیت علمی برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس ، به مرتبه استادی ارتقا یافته اند. انجمن مطالعات برنامه درسی ایران این ارتقا شایسته را به ایشان تبریک گفته و توفیق روزافزون ایشان را خواستار است.