همایش ملی یادگیری سیار؛ از نظر تا عمل

رویدادها همایش های گذشته

اولین همایش ملی یادگیری سیار؛ از نظر تا عمل» ۲۹ و ۳۰ بهمن ۹۹ ازسوی دانشگاه علامه‌طباطبایی و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود. مبانی نظری الگوهای طراحی محیط در یادگیری سیار، زیرساخت‌های فنی، فرهنگی و اجتماعی، بومی سازی ساحت تعلیم و تربیت در یادگیری سیار، سیستم‌های مدیریت یادگیری سیار، مزایا و چالش‌های یادگیری سیار، ملاحظات اخلاقی در یادگیری سیار … ازجمله اهداف این همایش جهت برنامه‌ریزی و رویارویی با این چالش جدید است. این همایش در دو بخش مجزا برگزار می‌شود:

الف- بخش مقاله نویسی: ارائه مقالات علمی آکادمیک

ب: تجربه زیسته: در بخش تجربه نگاری نیز تاکید بر ارائه تجاربی از یادگیری سیار توسط معلمان، مربیان، اساتید و مدیران می‌باشد که در آنها تجربیات از طریق روش‌های علمی هم‌چون اقدام پژوهی و سایر روش‌های تحلیل کمی و کیفی اعتبارسنجی شوند.

آخرین مهلت ارسال مقاله به این همایش ۳۰ دی ماه است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به نشانی http://mlearning.atu.ac.ir مراجعه کنند.