گزارشی کوتاه از پشت صحنه همایش هفدهم

رویدادها همایش هفدهم

هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران از صبح امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه در محل دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران آغاز شده و حاصل تلاش بیش از یک ساله دوستان در کمیته علمی و اجرایی در فاز آخر عملیاتی شدن قرار گرفته است.

برنامه اجرایی امروز از ساعت ۷ صبح شروع شده و با مشارکت دوستان شرکت کننده در پشت صحنه همایش در حال برگزاری است. تصاویری کوتاه از تلاش دوستان در کمیته اجرایی همایش رو با شما به اشتراک می گذاریم.

همه نگاه ها امروز به این میز زاویه از سالن کنفرانس دوخته شده است.

دوستان فنی همایش در حال تلاش برای ارائه با کیفیت کنفرانس های پنل تخصصی

ظاهرا تعدادمون زیاد هم هست با اینکه برخی از دوستان از دور کارها رو انجام میدن 

 این گزارش به روز رسانی خواهد شد. …