دریافت مجوز تاسیس نشریه جدید انجمن از وزرات علوم

اخبار انتشارات

دریافت مجوز تاسیس نشریه جدید انجمن از وزرات علوم

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ مجله «مطالعات برنامه درسی در تربیت و بالندگی معلم» با صاحب امتیازی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران موفق به اخذ مجوز تاسیس از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، این موفقیت را به اعضا، استادان، دانشجویان و جامعه علمی برنامه درسی کشور تبریک عرض می‌نماید.

آدرس سایت نشریه متعاقبا اعلام خواهد شد.