گفتگوی زنده؛ مسئله پژوهش، بایدها و نبایدها

رویدادها کمیسیون آموزش گفتگوی زنده

مساله پژوهش: بایدها و نبایدها در گفتگوی افتخاری با دکتر مجید قاسمی
روز چهارشنبه ۱ دی، ساعت ۱۹
ایشان در زمینه‌ی محورهای زیر صحبت خواهند کرد:
۱. ویژگی‌های یک مساله‌ی خوب از منظر روش تحقیق چیست؟
۲. ویژگی‌های یک مساله‌ی خوب از نظر عملی و کاربردی کدامند؟
۳. چه مسایلی مناسب دوره‌ی دکتری و چه مسایلی مناسب دوره‌ی فوق لیسانس هستند؟
آقای دکتر مجید قاسمی، استادیار موسسه‌ی علمی پژوهشی در آموزش عالی (وابسته به دانشگاه یو اس ام مالزی) هستند.
میزبان لایو خانم دکتر فرزانه فرزاد نیا، مدیر کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هستند.

???
https://instagram.com/dr.farzaneh.farzadnia?utm_medium=copy_link