نشست دوم «کنکاش درباره مفهوم علم نافع و نسبت آن با برنامه‌های درسی»

اطلاعیه‌ها نشست ها

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند؛
نشست دوم «کنکاش درباره مفهوم علم نافع و نسبت آن با برنامه‌های درسی»

 

نشست دوم «کنکاش درباره مفهوم علم نافع و نسبت آن با برنامه‌های درسی» توسط انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این نشست دکتر زهرا گویا عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر عبدالله پارسا عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر کامبیز پوشنه عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دکتر عباس قلتاش عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت و دکتر علیرضا عراقیه عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و دبیر این نشست به سخنرانی می‌پردازند.

این نشست روز سه‌شنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به صورت مجازی در آدرس vroom.um.ac.ir/icsa برگزار می‌شود.