برنامه درسی محیط کار واکاوی می شود!

رویدادها نشست ها همایش های گذشته

برگزاری نشست تخصصی با عنوان واکاوی چیستی و ابعاد برنامه درسی محیط کار

 

به همت دبیرخانه “اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال” و همزمان با هفته پژوهش، چهارمین پیش نشست تخصصی همایش مذکور با عنوان “واکاوی چیستی و ابعاد برنامه درسی محیط کار” روز سه شنبه مورخ بیست و ششم آذرماه از ساعت ده الی دوازده در محل دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهدشد.

سخنران این نشست دکتر سعید صفایی موحد، دانش آموخته دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی، می باشند که در حال حاضر به عنوان مشاور مدیر در آموزش و بهسازی کارکنان شرکت ملی نفت ایران و مشاور آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت همراه اول فعالیت می کنند.

نامبرده در نشست مذکور چگونگی کاربرد حوزه برنامه درسی در توسعه منابع انسانی را به بحث خواهند گذاشت.