گزارش سیزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک

نشست ها

در ضمن نشست هایی با عناوین: گزارش رصد گذر زهره توسط آقای غلامحسین رستگار نسب ؛ معرفی ۱۰۰ آزمایش فیزیکی توسط آقای مختاریان؛ معرفی راه اندازی وبگاه چیستا توسط آقای محسنی؛ نقشه جامع علمی کشور توسط آقای اسفندیار معتمدی؛ مقدمه ای برشناخت علم و شبه علم توسط آقای دکتر سیامک خادمی و اجرای یک جلسه تدریس به مبتنی برICT توسط آقای سیدرضا معصومی نژاد در انتهای هر روز در سالن همایش با شور و حال بسیار جریان داشت.
همچنین نمایشگاه های مختلف نیز در سالن های مجاور سالن همایش برپا بود که با استقبال خوب شرکت کنندگان در همایش مواجه شد.