کتابچه همایش هفدهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

نشست ها همایش هفدهم

کتابچه جامع همایش هفدهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، در دسترس قرار گرفت. برای دریافت این کتابچه میتوانید از طریق لینک زیر اقدام کنید.

 

کتابچه جمع همایش هفدهم

۱ پاسخ در “کتابچه همایش هفدهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

دیدگاه ها بسته شد است