ریز برنامه همایش هفدهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

رویدادها همایش های گذشته همایش هفدهم

باتوجه به برگزاری هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در دانشگاه تهران، با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی، ریز برنامه همایش که در روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد؛ جهت استحضار پژوهشگران و علاقه مندان تقدیم حضور می گردد.
لینک ورود به همایش
https://bayan.ut.ac.ir/live/wAekw