آغاز به کار هفدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

رویدادها همایش های گذشته

هفدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران روز چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ صبح در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران آغاز خواهد شد.

در افتتاحیه این همایش دکتر حاجی میرزایی(وزیر آموزش و پرورش)، دکتر جوادی پور(رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران)، دکتر مرضیه دهقانی(دبیر علمی همایش)، دکتر الهه حجازی(رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران)، دکتر محمود مهرمحمدی(استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو شورای عالی آموزش و پرورش)، دکتر رضوان حکیم زاده (دانشیار دانشگاه تهران و معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش)، دکتر حسین خنیفر (استاد دانشگاه تهران و رئیس دانشگاه فرهنگیان)، دکتر خسرو باقری (استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران)، دکتر مقصود فراستخواه (استاد برنامه ریزی توسعه آموزش عالی)، دکتر یحیی قائدی (دانشیار دانشگاه خوارزمی)سخنرانی خواهند نمود و همچنین در پایان برنامه نکوداشت دکتر محمد حسین پروند (استاد دانشگاه تهران) برگزار خواهد شد، همچنین ارائه مقالات سخنرانی و پوستر و تجارب موفق معلمان و مدیران و بخش های متنوع و جذاب دیگر را در این همایش خواهیم داشت.

هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی با همکاری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان تعلیم و تربیت دعوت می کند تا با حضور در این همایش مجازی به اجرای پربار آن یاری رسانند.

شماره تماس ضروری

۰۹۰۱۶۹۶۱۸۰۲

پخش زنده همایش از طریق:
http://bayan.ut.ac.ir/live/wAekv