تجربیات معلمان و مدیران موفق ابتدایی در همایش هفدهم معرفی می شوند

رویدادها نشست ها

دکتر مرضیه دهقانی، دبیر هفدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، اعلام کرد:
ازآنجا که معلمان اساسی ترین عامل در تحقق مطلوب اهداف آموزشی هستند، بهره گیری از تجربیات موفق آنان در اجرای اثربخش اهداف نظام آموزشی ضروری است. از این رو دانشگاه تهران و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، یکی از محورهای همایش هفدهم انجمن (برنامه درسی دوره ابتدایی: چالش ها و چشم اندازهای ایرانی، جهانی) را به بررسی تجربیات موفق مدارس، معلمان و مدیران دوره ابتدایی اختصاص دادند”.

لذا معلمان و مدیران می‌توانند تجربیات موفق خود در حوزه تعلیم و تربیت را (در چارچوب فرم ذیل) به دبیرخانه همایش از طریق ایمیل dehghani_m33@ut.ac.ir ارسال نمایند. تجربیات منتخب در بخشی از همایش توسط شرکت کنندگان ارائه خواهند شد.

فرم  تجارب زیسته موفق

شایان ذکر است که مهلت ارسال تجربیات برتر تا ۱۰ دی ماه می باشد.