گزارش برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب «شهامت تدریس»

نشست ها

گزارش برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب «شهامت تدریس»

 

نشست نقد و بررسی کتاب «شهامت تدریس» توسط کمیسیون نقد انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه خوارزمی ۱۲ اردیبهشت ماه برگزار شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ این جلسه با حضور خانم دکتر عظیمیه خاکباز عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، خانم دکتر زهرا نیک‌نام عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و به دبیری خانم دکتر وحیده مذهبی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.

این کتاب نوشته پارکر پالمر، اندیشمند برجسته آموزش و رهبری آموزش عالی است. کتاب تدریس را از منظر پدیدارشناسانه و اجتماعی بررسی و فهمی عمیق از هویت معلمی ترسیم می‌کند. فصول هفت‌گانه کتاب مشتمل بر مباحثی چون «‌قلب معلم؛ هویت و یکپارچگی در تدریس»، « فرهنگ ترس، آموزش و پرورش و زندگی گسسته»، «تمامیت پنهان؛ تناقض در یاددهی یادگیری»، «شناخت در اجتماع؛ پیوند در پرتو ذات نهان»، «تدریس در اجتماع؛ آموزش سوژه‌محور»، «یادگیری در اجتماع؛ گفت‌وگوی همکاران» و «پایان گسستگی؛ تدریس از صمیم قلبی امیدوار» است.

دیدگاهتان را بنویسید