کارگاه درس‌پژوهی، چرایی، چیستی و چگونگی

کارگاه ها و دوره های آموزشی کمیسیون آموزش

کارگاه خانم دکتر لیلا خزائی

_ رئیس کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
_سرگروه توانمندسازی معلمان شهر تهران

با موضوع:
«درس‌پژوهی، چرایی، چیستی و چگونگی»

تاریخ:
شنبه ۴ شهریور ماه ساعت ۱۶ تا ۱۸

ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۶۵۴۷۸۰۱۳