کارگاه دکتر لیلا خزائی «آموزش جامع مقاله‌نویسی»

کارگاه ها و دوره های آموزشی کمیسیون آموزش

کارگاه دکتر لیلا خزائی، مدیر کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در خصوص «آموزش جامع مقاله‌نویسی»

تاریخ یکشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ تا ۲۰

ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۷۷۳۱۰۴۴۵