بازنگری برنامه‌های درسی علوم انسانی: چالش ها و چشم‌اندازها

کارگاه ها و دوره های آموزشی
اطلاعیه شماره یک

 به اطلاع کلیه استادان، پژوهشگران و دانشجویان می‌رساند

 یازدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان:
بازنگری برنامه‌های درسی علوم انسانی در ایران: چالش‌ها و چشم‌اندازها
اعلام فراخوان: ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۱
مهلت ارسال چکیده تفضیلی: ۳۰ مهرماه ۱۳۹۱
اعلام نتایج داوری: ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱
اعلام برنامه زمانبدی همایش: ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۱
تاریخ برگزاری همایش: ۲۹ و ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱
منتظر اطلاعیه‌های بعدی باشید