نشست علمی ماهانه انجمن در سال ۹۰

کارگاه ها و دوره های آموزشی

عنوان:
طراحی برنامه درسی در دانشگاه های مجازی
سخنران:
دکتر فرهاد سراجی (عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان)

اعضاء میزگرد:
دکتر مژده وزیری (عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء)
دکتر عذرا دبیری (عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء)

مکان: دانشگاه الزهراء- سالن مشرق
زمان: ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۰
ساعت ۱۰ الی ۱۲