چهارمین جلسه کمیسیون گروه‌های مطالعاتی در سال ۱۳۸۷

کارگاه ها و دوره های آموزشی

صورتجلسه کمیسیون گروه‌های مطالعاتی دارای علائق ویژه

حاضران: دکتر عطاران- دکتر مهرمحمدی- دکتر قاسم‌پور- دکتر امام جمعه- دکتر قائدی- مهندس امانی- آقای حسین نژاد- آقای نوری

مورخ: ۲۳/۷/۸۷

دستور جلسه:

–          گزارش عملکرد نیمسال اول سال ۸۷

–          گزارش نحوه اجرای برنامه در همایش

–          تصویب ضوابط ارزشیابی از عملکرد سیگ‌ها

–          ادامه طرح برنامه درسی و انشاء

–          طرح و بررسی گروه برنامه درسی و آموزش علوم و تکنولوژی (مهندس امانی)

–          طرح و بررسی گروه برنامه درسی و آموزش ریاضی

–          طرح و بررسی گروه برنامه درسی و صنعت

جلسه با نام و یاد خدا آغاز شد.

دکتر عطاران پیش از دستور از حضور مهندس امانی تشکر کردند. در ادامه گزارش کوتاهی از عملکرد ۶ ماهه کمیسیون طبق برنامه سالانه دادند.

مهندس امانی طرح خود را (برنامه درسی و آموزش علوم و تکنولوژی) را بین اعضاء توزیع کردند و توضیحاتی در ارتباط با هدف و برنامه و اعضاء این گروه دادند و دکتر مهرمحمدی اشاره کردند که اعضاء الزاماً از اعضاء هیئت علمی باشند و دکتر بدریان را پیشنهاد کردند که به این گروه اضافه شود، همچنین دکتر امام جمعه پیشنهاد دادند با توجه به اینکه در دانشگاه شهید رجایی گروه پژوهشی آموزش علوم تأسیس شده است می‌توان از آن نیروها هم استفاده کرد.

پس از بررسی کلی و اصلاحات پیشنهادی طرح در این جلسه تصویب و پس از اعمال اصلاحات در جلسه هیئت مدیره مطرح خواهد شد.

در ادامه جلسه دکتر عطاران به طرح برنامه درسی و انشاء که از طرف آقای حسین‌نژاد مطرح شده بود اشاره کردند و فرمودند با توجه به نسخه قبلی بازهم ایراداتی به پروپوزال وارد شد. دکتر قاسم‌پور گروه برنامه درسی و انشاء را به عنوان زیرمجموعه  گروه برنامه درسی و فارسی می‌‌دانند و قرار شد عنوان به گروه برنامه درسی انشاء و نگارش تغییر کند و پس از آن جهت تصویب نهایی در جلسه هیئت مدیره مطرح شود.

در ادامه جلسه دکتر عطاران به طرح برنامه درسی و صنعت اشاره داشتند که قبلاً توسط آقای یزدانی مطرح شد و به تصویب هیئت مدیره رسید و ادامه کار این گروه به آقای دکتر کرمی واگذار شد.

همچنین طرح گروه برنامه درسی و آموزش ریاضی به علت عدم حضور خانم دکتر غلام‌آزاد به جلسه بعدی موکول شد.

دکتر قائدی گزارشی از روند کار گروه برنامه درسی و آموزش فلسفه به کودکان دادند که از عمده‌ترین فعالیت این گروه چاپ ویژه‌نامه بود. همچنین اظهار داشتند قرار است با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و فلسفه قصد داریم در آذر ماه یک برنامه یک هفته‌ای در قالب سخنرانی‌ها و برگزار کارگاه‌های آموزشی در این زمینه داشته باشیم.

دکتر قاسم‌پور هم گزارش کوتاهی از کار و فعالیت گروه برنامه درسی زبان فارسی دادند و فرمودند ما در آستانه چاپ فصلنامه هستیم. جلسات در گروه برگزار می‌شود. این گروه تصمیم دارد معیارهایی را در نظر بگیرد و در سطح مدارس اجرا کند و با توجه به این معیارها گواهینامه اعطای زبان فارسی اعطا کنند. مقرر گردید آقای دکتر قاسم پور طرح خود در این زمینه ارائه کنند.

در پایان جلسه در ارتباط با فعالیت گروه‌های مطالعاتی در هشتمین همایش سالانه انجمن بحث شد و قرار شد گروه ها برنامه خود را برای روز دوم همایش از ساعت ۱۶ الی ۱۷  ارائه کنند.

     جلسه بعدی:۱۴/۸/۸۷