کارگاه راهبردهای حل مسئله (حل مسئله ژاپنی)

کارگاه ها و دوره های آموزشی کمیسیون آموزش

کارگاه آقای سید محسن میگونی

_مدرس ریاضی دفتر تالیف کتب درسی
_مدرس ریاضی شبکه آموزش
_راهبر آموزشی پروژه‌های علمی دانش‌آموزی شهر تهران

با موضوع:
«راهبردهای حل مسئله (حل مسئله ژاپنی)»

تاریخ:
دوشنبه ۶ شهریورماه ساعت ۱۴ تا ۱۶

ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۶۵۴۷۸۰۱۳