دومین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۱۳۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

عنوان سخنرانی: برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در ایران: ضرورتها، بایدها و نبایدها
سخنران: دکتر یحیی قائدی- عضو هیئت علمی دانشگاه تربیتی معلم
اعضاء میزگرد: دکتر خسرو باقری (مدیریت میزگرد)، دکتر فرامرز قراملکی، دکتر سعید ناجی
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه ۳۰/۳/۸۶ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان برگزاری: تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی- طبقه هشتم- سالن اجتماعات

چکیده مقاله:
گرچه کمتراز ۴ دهه از عمر برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان نمی گذرد، اما از آن استقبال  خوبی به عمل آمده است، این استقبال گاهی بدون توجه  به زمینه های پدید آمدن چنین برنامه ای صورت گرفته است. در ایران نیز حدود یک دهه است که توجه به چنین برنامه ای در قالب رساله های تحصیلی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و برخی فعالیتهای مطبوعاتی رشد تدریجی خود را آغاز نموده و دریکی دو سال اخیر این توجه شدت گرفته است. عمده ترین سوالی که از این توجه و استقبال و نیز حدوث چنین برنامه در دنیا برمی خیزد، این است که چه ضرورت هایی باعث شده است تا به کودکان به عنوان  یک فیلسوف نگریسته شود ؟ چرا فلاسفه پیشین که نام آورانی بزرگند، نظیر ارسطو، افلاطون، کانت و….دیگران، به چنین فکری نیفتاده بودند؟ آیا آنچه که باعث شده است  چنین توجهی به کودکان  صورت گیرد از یک کشور به یک کشور دیگر متفاوت است ؟ آیا ضرورتهای تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روان شناختی توجیه کننده چنین برنامه‌ای است ؟ اگر چنین باشدکشورما درکجای این ضرورت ها و تحولات ایستاده است ؟ اگر چنین ضرورتهایی پدید نیامده باشد، با برنامه درسی آموزش فلسفه با کودکان چه باید کرد ؟ چه اقداماتی در این رابطه مفید و چه اقداماتی در این زمینه سودمند است ؟ این سخنرانی چنین سوالاتی را مورد بررسی قرار خواهد داد.