گزارش انتخابات هیئت مدیره، آبان ماه ۸۷

کارگاه ها و دوره های آموزشی
در حاشیه همایش هشتم انجمن مطالعات برنامه درسی در تاریخ ۸/۸/۱۳۸۷ مجمع عمومی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران پس از تلاوت آیات قرآن مجید، آقای دکتررحمت الله مرزوقین به عنوان رئیس جلسه، دکتر محمد عطاران و دکتر محمود مهرمحمدی به عنوان ناظران جلسه و دکتر عبدالله پارسا به عنوان منشی جلسه برگزیده شدند سپس آقای معصومی نماینده محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نکاتی را براساس قوانین در ارتباط با شرایط انتخابات اعلام نمدند و برای انجمن آرزوی موفقیت داشتند. سپس رئیس محترم انجمن جناب آقای دکتر محمود مهرمحمدی گزارش عملکرد دوره را به صورت اجمالی ارائه نمودند که پاره ای از مهمترین موادشان به شرح زیر می باشد. پس از گذشت قریب ۱۰ سال از فعالیت انجمن از سال ۱۳۷۸ با دو پرسنل تمام وقت و دبیرخانه مستقل انجمن که همکاری صادقانه ای دارند، متأسفانه انجمن از درجه (B) برخوردار است که انتظار می رود در اعطای درجه الف انجمن عنایت بیشتری از جانب مسئولین محترم وزارت علوم مبذول گردد و حمایت های بیشتری و جدی تری صورت بگیرد. فعالیت های ارزشمند انجمن شایبه این بذل عنایت و مساعدت می باشد. ارائه خدمات مختلف در حوزه توانمندیهای انجمن به متقاضیان مختلف صورت می پذیرد. از جمله مهمترین فعالیتهای انجمن تنظیم برنامه زمانی راهبردی ده ساله (۹۶-۸۶) تشکیلات و ساختار زمانی مناسب، انتشارات مجلات تخصصی، برگزاری مستمری همایش های علمی، عضویت رسمی در انجمن جهانی مطالعات برنامه درسی ایران، تلاش و آغاز عملیات تولید دانشنامه برنامه درسی به عنوان یک پروژه علمی بزرگ می باشد.
مشارکت محدود صاحبنظران، ضعف بنیان مالی، ضعف عملکرد نظارتی انجمن برد دستگاه های سیاستگذاری، ضعف همکاری در بخش آموزش عالی، ضعف روابط و همکاری بین الملل از جمله مشکلات انجمن است. پیشنهاداتی نیز در این حوزه ارائه می شود از جمله توجه به برنامه راهبردی در برنامه سالانه انجمن به عنوان مستند فعالیتها و اقدامات به هنگام سازی برنامه راهبردی، توسعه همکاری با دستگاه های مختلف به ویژه در حوزه آموزش عالی توجه به کارکرد نظارتی انجمن در حوزه برنامه درسی، تقویت روابط بین الملل و توسعه فعالیتهای بین المللی و تشکیل شعب فرا مولی در کشورهای منطقه، توسعه مشارکت صاحبنظران، استادان، دانش آموختگان و…
خلق ظرفیت تازه برای جلب این مشارکت، تمهید بنیه مالی برای انجمن، تمهید سازوکار تشویقی توسط وزارت علوم برای مشارکت بیشتر، هیئت علمی در انجمن توسط مدیر محترم انجمن ارائه گردید.
مدیر جلسه دکتر مرزوقی از بازرس انجمن درخواست ارائه گزارش نمودند.
آقای دکتر نوروز زاده به نمایندگی از دکتر تاجیک اسمعیلی گزارش را ارائه نمودند. صورتهای مالی انجمن در اختیار بازرسان قرار گرفته و بررسی شده اند. صورتهای مالی تقویمی به نحو مطلوب منعکس کننده فعالیتهای انجمن هستند. جلسات دو هفتگی، تهیه طراز مالی سه ماهه، تحریر دقیق دفاتر روزنامه و کل، ثبت صورت جلسات در دفتر مخصوص صحت و ایمنی روش ثبت اسناد، نگهداری صحیح از دفاتر و اموال انجمن، حضور مرتب و کیفی کارکنان و پرداخت حق الزحمه آنان و انطباق با مقررات مورد تایید انجمن بوده اند. با تأیید اعضا حاضر در مجمع، گزارش عملکرد ارائه شده توسط بازرس انجمن مورد تأیید قرار گرفت.
در مجموع ۱۲ نفر به عنوان کاندیدای هیئت مدیره و سه نفر به عنوان کاندیدای بازرسی اعلام آمادگی نمودند سپس هر کدام از نامزدها به صورت اجمالی و مختصر به معرفی خود برای حضار پرداختند.
با توجه به پیشنهاد و تأیید جدی همه حاضرین از نماینده وزارت علوم درخواست شد آقای دکتر محمود مهرمحمدی به عنوان عضو افتخاری و دائمی هئیت مدیره تعیین شوند که با تأیید ایشان عضویت دکتر محمود مهرمحمدی به عنوان عض افتخاری و دائمی هیئت مدیره انتخاب شدند. پس از معرفی کلیه کاندیدا از سوی خود برگه های رأی توزیع گردید و اعلام شد که هر نفر مجاز به ذکر اسامی ۵ نفر از کاندیدا به عنوان هیئت مدیره و یک نفر به عنوان بازرس در برگه رأی می باشد. ضمن اینکه مجدداً تأکید شد فقط اعضای پیوسته مجاز رأی دادن هستند. سپس برگه های رأی جمع آوری شد و مورد شمارش قرار گرفتند.
مجموعه برگه های رأی گردآوری ۷۴ برگه شمارش شده از مجموعه ثبت نام کنندگان مجمع ۵ نفر رأی ندادند. با توجه به تعداد ۱۴۳ نفر عضو پیوسته، تعداد رأی دهندگان از حد نصاب به اضافه یک بالاتر است، بنابراین رسمیت دارند.
پس از شمارش آراء در حضور جمع شرکت کنندگان و نماینده وزارت علوم افراد ذیل به ترتیب میزان رأی اعلام شدند:
دکتر مجید علی عسگری 61 رأی
دکتر زهرا گویا   55 رأی
دکتر نعمت الله موسی پور ۵۴ رأی
دکتر پروین صمدی 32 رأی
دکتر صمد ایزدی   30 رأی
دکتر محرم آقازاده 27 رأی
دکتر جواد حاتمی 25 رأی
دکتر محمدرضا امام جمعه ۱۰ رأی
دکتر عباس شکاری 7 رأی
و از بین بازرسان
دکتر علیرضا عصاره ۳۶ رأی
دکتر محمد نوروز زاده ۲۲ رأی
دکتر نادر سلسبیلی ۱۱ رأی
 نفرات اول تا پنجم به عنوان اعضاء اصلی، نفرات ششم و هفتم به عنوان اعضاء علی البدل برگزیده و معرفی شدند.
از این بازرسان نیز دکتر علیرضا عصاره به عنوان بازرس اصلی و آقای دکتر رضا نوروز زاده به عنوان بازرس علی البدل انتخاب و معرفی شدند.