فراخوان دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

فراخوان انجمن مطالعات برنامه درسی " ارسال مقاله  به  دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات برنامه درسی آموزش عالی " به شکل الکترونیکی

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در راستای ارتقا سطح کیفی خدمات به اعضا خود موفق به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی به نشانی www.icsajournal.ir   شده است .لذا از کلیه نویسندگان، پژوهشگران و علاقه مندان به برنامه درسی آموزش عالی  دعوت به عمل می‌آید مقالات خود را با ثبت نام در سامانه ارسال فرمایید.

همچنین به اطلاع می رساند از تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۳ دریافت مقالات فقط به شکل الکترونیکی (از طریق سامانه) امکان پذیر می باشد و در غیر اینصورت به مقالاتی که اطریق ایمیل و یا پستی ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی سرکارخانم خسروی با شماره تماس ۰۲۱۸۱۰۳۲۲۰۸ تمای حاصل فرمایید.