گزارش نشست تخصصی فراتر از هستی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

نشست تخصصی نیم روزی با عنوان "فراتر از هستی: گفتگوهایی پیرامون چیسنی رشته و یافتن عنوان برازنده آن" در روز سه شنبه مورخ ۱۲ دی ماه در دانشگاه تهران با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار شد.

در این نشست تخصصی بیش از ۱۰۰ نفر از متخصصین و استادان و علاقه مندان این حوزه حضور داشتند. و بیش از ۱۷ اساتید متخصص در این حوزه مباحث خود را ارائه دادند و نظرات خود را در خصوص عنوان رشته بیان داشتند، در ادامه گزارش تصویری تقدیم میشود.