گزارش جلسه روسای کمیسیون‌های انجمن با خانم دکتر رشیدی

کمیسیون‌ها

گزارش جلسه روسای کمیسیون‌های انجمن با خانم دکتر رشیدی، مسئول تدوین برنامه راهبردی انجمن

این جلسه با حضور خانم دکتر کشتی آرای رئیس کمیسیون پژوهش، آقای دکتر جمالدینی رئیس کمیسیون توسعه و شعب، خانم دکتر نیکنام رئیس کمیسیون نقد و ارزیابی، آقای دکتر سراجی رئیس کمیسیون فضای مجازی، خانم دکتر نورآبادی رئیس کمیسیون روابط بین الملل، خانم دکتر خزائی رئیس کمیسیون آموزش، خانم دکتر اسلامیان دبیر انجمن و خانم دکتر رشیدی در تاریخ یکم شهریورماه ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط برگزار گردید.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، در ابتدای این جلسه خانم دکتر رشیدی به توضیحاتی مقدماتی پیرامون برنامه راهبردی انجمن پرداخته و بیان کردند که این برنامه باید از دید تمامی کمیسیون های انجمن مورد بررسی قرار گیرد تا حوزه ماموریت و چشم انداز انجمن مشخص شود. تحلیل ذی‌نفعان بالادستی، تحلیل محتوا و سندکاوی اساسنامه و آیین نامه های انجمن، بررسی برنامه ها و انتظارات وزارت عتف و آموزش و پرورش از انجمن و تحلیل اسناد و برنامه های ملی، چهار  گام اساسی در راستای تدوین برنامه راهبردی انجمن تاکنون بوده است.

در ادامه این جلسه روسای هر یک از کمیسیون‌های انجمن به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص برنامه راهبردی انجمن از زاویه کمیسیون مربوطه پرداختند و اهداف، برنامه ها و چالش‌های هر یک از کمیسیون‌های انجمن را مطرح کردند.

در انتهای این جلسه مصوب شد یک جلسه با دبیران سیگ­ ها و رئیس کمیسیون گروه­ های علائق ویژه در راستای تدوین برنامه راهبردی و کسب اطلاعات از این گروه ها با حضور خانم دکتر رشیدی تشکیل شود.