گزارش سومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی انجمن برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

گزارش سومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی انجمن برنامه درسی ایران

سومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر آیتی، دکتر رشیدی، دکتر اسلامیان ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی و برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی طرح برنامه راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدای جلسه طرحِ برنامه راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران توسط خانم دکتر رشیدی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در ۷ گام ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین مصوب شد برنامه راهبردی انجمن در بازه زمانی ۶ ماهه و به صورت نه ساله برای سه دوره انجمن با قابلیت انعطاف‌پذیری در سال‌های بعد تدوین شود.

در ادامه این جلسه مصوب گردید تا یک کمیته راهبری با معرفی اعضای انجمن و متخصصان رشته در راستای تدوین برنامه راهبردی انجمن تشکیل شود.

در این جلسه بر ارتقا و به‌روزرسانی سایت انجمن تاکید شد و تصمیم گرفته شد تا سایت با اطلاعات موردنیاز بخش‌های مختلف به‌روزرسانی شود؛ از جمله اینکه وظایف کمیسیون‌ها و گروه‌های مطالعاتی و اطلاعات مربوط به هر گروه به صورت مجزا پس از تایید شورای راهبردی انجمن، روی سایت قرار گیرد.

همچنین مصوب شد تا شاخصی برای کانال‌های علمی ایجاد شده مرتبط با رشته مطالعات برنامه درسی در فضای مجازی درنظرگرفته شود تا در صورت مطابقت محتوای این کانال‌ها با شاخص‌های انجمن اطلاع‌رسانی شوند.