گفتگوی زنده؛ رموز موفقیت در گذراندن دوره‌های تحصیلات تکمیلی

رویدادها کمیسیون آموزش گفتگوی زنده

کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در نظر دارد از تجربیات ارزشمند دکتر مجید قاسمی استفاده نماید. در لایوی که روز سه‌شنبه ۲ آذر ساعت ۱۹، برگزار خواهد شد ایشان تجربیات زیسته‌ خود در زمینه‌ معیارهای انتخاب مساله‌ و موضوع پژوهش، معیارهای چگونگی انجام تحقیق و بسیاری موارد دیگر را در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهند داد.
آقای دکتر مجید قاسمی، استادیار موسسه‌ی ملی پژوهش در آموزش عالی (وابسته به دانشگاه یو اس ام مالزی) می‌باشند.

میزبان لایو خانم دکتر فرزانه فرزاد نیا، مدیر کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هستند.

???
https://instagram.com/dr.farzaneh.farzadnia?utm_medium=copy_link