اطلاعیه همایش

اگهی فراخوان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

رویدادها شعب استانی

فراخوان ” انجمن مطالعات برنامه درسی ایران” به مناسبت تاسیس شعبه های استانی

کمیسیون توسعه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در نظر دارد به منظور تمرکززدایی از فعالیت های انجمن و توسعه دانش برنامه درسی در سطح کشور نسبت به تاسیس شعب استانی اقدام نماید. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره زیر (دکتر مصطفی قادری) تماس حاصل نمایند.

همچنین خواهشمند است قبل از هر گونه اقدام، آیین نامه تاسیس شعب استانی را از این قسمت مطالعه فرمایید.

آیین نامه تاسیس شعب استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 

 

اهداف تشکیل شعب استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به شکل زیر خواهد بود.

  • تشکیل گروه  های  کار اندیشی برای پژوهش و برنامه ریزی درسی در استان ها
  • شکل گیری هسته های برنامه ریزی درسی در استان ها
  • معرفی رشته مطالعات برنامه درسی و کارکرد آن به جوامع هدف
  • ارائه خدمات پزوهشی و آموزشی به سازمان ها و مردم محلی
  • شکلگیری گفت و گوهای درون استانی و بین استانی پیرامون تجارب برنامه درسی