تمدید مهلت ارسال مقاله برای دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی- یادگیری در دوره ابتدایی

رویدادها همایش های گذشته

مهلت ارسال مقالات برای دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی- یادگیری در دوره ابتدایی تمدید شد.
به گزارش دبیرخانهدومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی- یادگیری در دوره ابتدایی، مهلت ارسال مقالات به همایش مذکور تا تاریخ پانزدهم فروردین ماه ۱۳۹۹ تمدید شد. پژوهشگران محترم می توانند با مراجعه به سامانه www.educationconf.ir نسبت به ثبت نام و ارسال مقالات خویش اقدام کنند.