اولین همایش برنامه درسی و اشتغال

زمان برگزاری اولین همایش برنامه درسی و اشتغا

رویدادها همایش های گذشته

آخرین خبر ها از برگزاری اولین همایش برنامه درسی و اشتغال

پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص به تعویق افتادن زمان برگزاری اولین همایش برنامه درسی و اشتغال، بدینوسیله به استحضار اساتید، اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویان محترم می رساند حسب تصمیم اتخاذ شده در شورای سیاستگذاری همایش، از آنجا که چشم انداز روشنی در خصوص زمان قطعی مهار بیماری کووید ۱۹ و برگزاری حضوری همایش ها و رویدادهای علمی وجود ندارد، این همایش بصورت مجازی در تاریخ های ۱۲ و ۱۳ آذر ماه۱۳۹۹ برگزار خواهد شد. ضمنا با توجه به گسترش آموزش الکترونیکی طی ماه های اخیر محوری با عنوان آموزش مجازی و اشتغال پذیری به محورهای همایش افزوده شده است که علاقه مندان می توانند مقالات خود را حداکثر تا ۳۰ مهرماه از طریق سایت همایش ارسال نمایند. سامانه برگزاری همایش متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. دبیرخانه اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال www.confce.um.ac.ir