بیست و یکمین شماره دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی

انتشارات رویدادها

انتشار بیست و یکمین شماره دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی که به تازگی موفق به کسب رتبه یک در میان مجلات مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است، شماره بهار و تابستان ۹۹ خود را منتشر کرد. بیست و یکمین شماره این مجله شامل ۱۲ مقاله علمی پژوهشی است که به ترتیب عبارتند از:

۱- چالشهای موجود در تعیین کیفیت یادگیری زبان فرانسه در نظام آموزش عالی ایران
مهری بهرام بیگی

۲- سنجش میزان سواد چندفرهنگی استادان دانشگاه علامه طباطبائی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آن
علیرضا صادقی؛ فاطمه هواس بیگی

۳- روش‎های مطلوب ارزشیابی کارورزی در رشته‎های حقوق و روانشناسی در دانشگاه اصفهان
زهرا بابادی عکاشه؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا نیلی؛ سید محمدصادق طباطبایی

۴- بازنگری و ارائه برنامه درسی پیشنهادی رشته علوم تربیتی در دوره کارشناسی ارشد (مورد مطالعه: گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی)

فاطمه نصراللهی نیا؛ جمیله علم الهدی

۵- شناسایی میزان و علل اضطراب پژوهشی در دانشجویان: رویکرد آمیخته(مورد مطالعه دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه بیرجند)
میثم غلام پور؛ محمد علی رستمی نژاد

۶- واکاوی ماهیت عناصر الگوی برنامه درسی جامعه‌محور در نظام آموزش عالی بر اساس رویکرد فراترکیب
بهروز رحیمی؛ مرضیه دهقانی

۷- تأثیر برنامه های درسی کارشناسی ارشد رشته های علوم تربیتی بر رشد مهارت های شغلی، انتظارات شغلی و شانس اشتغال دانش آموختگان این رشته ها

فاطمه مقدم؛ عبدالله پارسا؛ یداله مهرعلیزاده

۸- ارائه چارچوب مناسب برنامه درسی معنویت گرا از دیدگاه متخصصان و دانشجویان علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز
محمد حسین زارعی

۹- طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی
ناصر اژدری فام؛ مهران فرج اللهی؛ محمدرضا سرمدی؛ طاهر محبوبی

۱۰- طراحی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های استان تهران
اعظم هاشم خانی؛ حسن شهرکی پور؛ رشید ذالفقاری زعفرانی

۱۱- ارزشیابی عملکرد یاددهی – یادگیری اعضای هیئت‌علمی براساس مدل آشور (مطالعۀ موردی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین)
روح الله کریمی؛ علی محبی

۱۲- مقایسه تطبیقی برنامه‌های درسی جدید رشته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی با برنامه درسی قدیم دانشگاه‌های ایران

کریستینه ابراهمیان؛ بهرام وزیری فراهانی؛ ودیهه ملاصالحی؛ سحر طوفان؛ حسین مرادی‌نسب

جهت دسترسی به مقالات این شماره بر روی لینک کلیک نمایید.