پوستر مقالات همایش هفدهم

رویدادها همایش هفدهم

مقالات پذیرفته شده در همایش هفدهم انجمن مطالعات برنامه درسی برای ارائه پوستر

پوستر مقالات همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، به همت گروه روش ها و برنامه های درسی و آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکاه تهران حضورتان تقدیم می گردد. این کلیپ با همت خانم ها مرجان سجودی و لیلا خزائی تهیه و تولید شده است.  برای دیدن این پوستر میتوانید با ما همراه باشید.