برگزاری همایش ملی برنامه درسی و مسائل اجتماعی

رویدادها همایش های گذشته

همایش ملی برنامه درسی و مسایل اجتماعی ۳۰ بهمن ماه ۹۸ در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار گردید. در این همایش یکروزه ۱۸ سخنرانی در سه پنل برنامه درسی و خانواده، برنامه درسی و مسایل اقتصادی -فرهنگی و برنامه درسی و شهر ارایه شد.