برنامه همایش هفدهم اعلام شد

رویدادها همایش های گذشته

از سوی دبیرخانه هفدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، برنامه زمانبندی همایش اعلام شد. بنابراین اعلام، همایش مذکور طی مدت دو روز و با حضور اساتید بزرگ تعلیم و تربیت کشور(دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر حسن ملکی، دکتر خسرو باقری، دکتر محمدرضا سرکارآرانی، دکتر یحیی قائدی، دکتر مقصود فراستخواه، …) و مقامات بلندپایه وزارت آموزش و پرورش(دکتر حاجی میرزایی وزیر محترم و دکتر رضوان حکیم زاده معاونت محترم وزیر ) برگزار خواهد شد.

برنامه همایش را می توانید از این قسمت دانلود نمایید

دانلود برنامه همایش