دومین همایش ملی تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان

همایش های گذشته

دومین همایش ملی تربیت معلم در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ و در پردیس شهید باهنر اصفهان، به مناسبت هفته معلم برگزار خواهد شد، از همه صاحب نظران، اعضای هیات علمی، مدرسان، دانشجویان و سایر علاقه مندان برای تهیه مقاله دعوت کرد.

شایان ذکر است سایت همایش به زودی آماده دریافت مقالات افراد در این زمینه خواهد بود.

اهداف همایش:

  1. ایجاد فرصت برای تضارب آرا ء، بسط دانش بومی و به اشتراک گذاری تجارب و دیدگاه های صاحب نظران تربیت معلم در سطح ملی
  2. ایجاد فرصت برای بازخوانی انتقادی سنت های تربیت معلم در ایران و جهان
  3. ایجاد بستر برای سیاست گذاری  و برنامه ریزی در تربیت معلم  و دست یابی به کیفیت برتر
  4. کمک به رسمیت  یافتن تربیت معلم به عنوان یک عرصه تخصصی در جامعه ی علمی ایران.

محورهای اصلی همایش:

الف) اسناد فرادستی و مبانی در تربیت معلم

سند تحول بنیادین و تربیت معلم

نقشه جامع علمی کشور و تربیت معلم

سند دانشگاه اسلامی و تربیت معلم

اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم

سند برنامه درسی ملی و تربیت معلم

تاریخ تحول تربیت معلم “در ایران و جهان”

فلسفه تربیت معلم

رسالت دانشگاه فرهنگیان و آینده تربیت معلم

ب) آموزش و برنامه های درسی تربیت معلم

برنامه های درسی در تربیت معلم

نقش و جایگاه کارورزی  و کارآموزی در تربیت معلم

جایگاه و نقش برنامه های درسی غیررسمی  ( انتخابی/ اختیاری) در دستیابی به شایسنگی های معلمی

جایگاه و نقش برنامه های درسی غیرمتشکل در دستیابی به شایسنگی های معلمی

تربیت معلم در حوزه های خاص( تربیت معلم چند پایه- تربیت معلم چند موضوعی- تربیت معلم روستایی و عشایری، آموزش و پرورش استثنایی )

الزامات آموزش فعال و پژوهش محور در تربیت معلم

قابلیت های بستر مجازی برای تربیت معلم و توسعه حرفه ای معلمان

سنجش صلاحیت حرفه ای معلمان و دانشجو معلمان

ج) تحول و نوآوری در تربیت معلم

دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک سازمان یادگیرنده

مدیریت تحول و نوآوری در تربیت معلم

مدیریت دانش در تربیت معلم

مفهوم سازی و ایده پردازی در مدیریت، ساختار و تشکیلات تربیت معلم

نقد و ارزیابی الگوهای پذیرش دانشجو در تربیت معلم

– الگوهای نوین توسعه حرفه ای معلمان( روایت پژوهی- درس پژوهی- اقدام پژوهی)

لینک خبر در سایت دانشگاه فرهنگیان  http://cfu.ac.ir/fa/37316