ارسال اصلاحیه پوستر

همایش های گذشته

ضمن سپاس از همراهی همه عزیزانی که با نگارش چکیده تفصیلی این همایش را مورد حمایت قرار دادند، به استحضار می رساند با توجه به اعلام نتایج داوری مقالات انتظار می رود: نویسندگانی که مقالاتشان به صورت مشروط پذیرفته شده است حداکتر تا تاریخ ۱ اسفند ماه اصلاحات خود را از طریق سامانه (در قسمت ارسال فایل اصلاحی)بارگذاری نمایند. ?پژوهشگرانی که مقاله شان به صورت پوستر و سخنرانی پذیرفته شده است با توجه به فرمت های موجود در سایت فایل پوستر و سخنرانی را تا تاریخ ۴ اسفندماه به ایمیل همایش ارسال نموده و ثبت نام خود را قطعی نمایند. ۱۳و۱۴اسفند ماه ۱۳۹۸ ⛪دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دبیرخانه اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال