چهارمین همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی

کارگاه ها و دوره های آموزشی همایش های گذشته

نشانی الکترونیکی برای اطلاع علاقه مندان E-mail:cuqa@ut.ac.ir است
همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی وشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ ، ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر در دانشگاه تهران- پردیس هنرهای زیبا برگزار می شود؛ برگزار کننده، مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران و نهادهای همکار پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، سازمان سنجش آموزش کشور، دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی است.
اولین همایش در سال ۱۳۸۴ در دانشکده مدیریت، دومین همایش در سال ۱۳۸۵در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، سومین همایش در سال ۱۳۸۶ در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار شد و اینک مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران در نظر دارد تا چهارمین همایش خود را با هدف تبیین نقش ارزیابی درونی و کاربست یافته های آن در بهبود کیفیت دانشگاهها برگزار نماید