گزارشی اختصاری از برگزاری اجلاس بین المللی دوم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و دانشگاه ازاد اسلامی-اصفهان ۳۰مهر و ۱ آبان ماه ۱۳۹۳

کارگاه ها و دوره های آموزشی

سلام و سپاس بر همگان به ویژه یاران وهمراهان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

همایش بین المللی کیفییت برنامه درسی ایران که دوازدهمین اجلاس سالانه انجمن ودومین همایش بین المللی نیزمی باشد وبا دبیری علمی استاد ارجمنددکتر فتحی واجارگاه ودبیری اجرایی سرکار خانم دکتر نرگس کشتی ارای با همت وحمایت ارزشمند دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان(دکتر فروغی -ریاست فهیم  وفرهیخته دانشگاه وهمکاران ارزشمندشان)در روزهای  سی ام مهرماه ویکم ابانماه ۱۳۹۳ 

در اصفهان با زیبایی نظم وکیفیت در حد تحسین یک اجلاس با کیفیت بین المللی در حالی به پایان رسید که زبده ترین خبرگان موضوعی کشورهایی از امریکا(اریک مارگولیس)ژاپن(تاتسو کاواشیما) استرالیا(اوون هیکس وجیمز اسمیت) مالزی(روژنانی هاشیم وشفیق حسین و وروزهان محمد ادروس ومحمد عطاران) وهلند(ویم کوون هوون) وعمان(عبدالله امبوسیدی) وهندوستان(شفیق) وایران(دکتراسماعیل اکبری-دکترمحمود مهرمحمدی- دکترزهرا گویا-دکترمقصود فراستخواه دکترکوروش فتحی واجارگاه-دکترعلیرضا یوسفی)وسخنرانان افتتاحییه دکتر فروغی (ریاست دانشگاه اصفهان)دکتر عصاره(انجمن مطالعات برنامه درسی ایران)دکتر فتحی واجارگاه(دبیر علمی همایش)دکتر صدری (ریاست سازمان منطقه ای ایسیسکو )دکترغریبی (معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ) دکترتوفیقی (وزیر اسبق وسرپرست سابق ومشاور وزارت علوم وتحقیقات وفناوری دکتر اکبری( رییس انجمن  اموزش پزشکی ومعاونت اسبق اموزش پزشکی وزارت بهداشت اموزش پزشکی )وانجام ۵ کارگاه ونشست تخصصی (دکترکوون هوون -دکترعطاران -دکترسیمین بازرگان-دکترمحمد ادروس -دکترطلایی ودکترنوه ابراهیم)وسخنرانی های کلیدی۱۵ گانه در بالا وارایه مقالات پذیرفته شده در محورهای ۲۲ گانه همایش ودر پایان هم مراسم اختتامیه وسخنان دکتر کشتی ارای ودکتر نوه ابراهیم  وسپس تقدیر از دکتر فتحی ودکترکشتی ارای برای تمهیدات وبرنامه ریزی خوب این همایش وسپاسگزاری وتقدیر از سخنرانان کلیدی داخلی وخارجی اجلاس و نهایتا سپاسگزاری و ارایه تقدیرنامه های اساتید تلاشگر رشته برنامه درسی که از سال گذشته موفق بدریافت مرتبه استاد تمامی در رشته برنامه درسی شده بودند یعنی دکتر حسن فتحی واجارگاه -دکتر حسن ملکی -دکترمحمد حسین یارمحمدیان ودکتر میرسید ابراهیم میر شاه جعفری .البته دکتر فروغی چهارشنبه شب به افتخار مهمانان خارجی وداخلی با ترتیب مهمانی شام  وسخنرانی کوتاه اما ارزشمندشان از حضور وشرکت کلیه مهمانان در این رویداد علمی سپاسگزاری وتشکر کردند

در پایان لازم است از

۱-  دکتر فتحی واجارگاه ودکتر نرگس کشتی ارای (دبیران بزرگوار وارجمند علمی واجرایی )برای انجام فوق العا ده مسیولیتشان  در برنامه ریزی یکساله واندی همایش انهاقدرشناسی خالصانه وصادقانه وسپاس ویژه  خود را از سوی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران تقدیم دارم 

۲- از دکتر فروغی وهمکاران انها در دانشگاه اصفهان واز دبیرخانه های اصفهان وتهران بویژه از همکار خوب  ودلسوزم در انجمن مطالعلت سرکارخانم شجاعی که تقدیرشایسته از ایشان در  مراسم تجلیل فراموش شد سپاسگزاری کنم

۳-از تیم پشتیبانی ویزا بلیط-دعوت وتعامل وحمایت مهمانان از خارج به ایران واصفهان با مسیولیت دکتر امانی رییس بزرگوار کمیسیون بین الملل واعضای ارجمند ان  جناب جعفر ابادی -جناب ابراهیمی عزیز که حقا باامانت داری وحمایت شبانه روزی تدارکات این همایش در انتقال مهمانان از فرودگاه به تهران و اسکان واعزام مهمانان داخلی و خارجی بهاصفهان و برگشت انها به تهران تلاش وافر کرد- سرکار خانم شجاعی که تمام عیار برای همایش همت گماشت-جناب اقای چناری (و دوستانشان که دکتر فتحی را بخوبی همراهی وحمایت کردند)-دکترجوادی پورنماینده محترم تام الاختیار-دکتر میرزابیگی سپاسگزار وممنونم 

۴-از حمایت کنندگان ارزشمند وبزرگوار همایش ۱-دکتر محمود مهرمحمدی عزیز که همه جا یاور ما بود  وهادی ما وهر جا کم میاوردیم از او تمسک میجستیم -دکتر صدری که تلاش سخت کوشانه مادی ومعنوی ایشان هم با حضورش در اجلاس وهم برای حمایتهای مالی از معاونت ریاست جمهوری گرفته تا دانشگاههای پیام نور وعلمی- کاربردی وهم در اختیار قرادادن همکارانش از جعفر ابادی عزیز گرفته تا ابراهیمی بزرگوار همه وهمه نقشی کلیدی داشت از دکتر نوه ابراهیم گرفته  که دیروز در اخرین مرحله کار خودش را رساند ومارا روسفید کرد وحتی گفت حمایت مادیش را حتما عمل خواهد گرد وگفت هرگز فکر نمیکرد اینکار این اندازه موفق باشد والحق هم (خودش )هم کارگاهش را خوب اداره کرد وهم سخنان قشگی در اختتامییه بیان نمود تا دکتر نورشاهی عزیز که متواضعانه هم اولین کمک کننده به همایش بود وهم از اولین لحظات اجلاس 

تا اخرین ساعات در کنارمان بودتا دکتر طلایی ارجمند که دومین حمایت کننده مالی ومعنوی از انجمن بود وبا اینکه از خارج امده بود بلافا صله هم به تنکابن رفته بود واز شمال شبانه به اصفهان امد تا نظم ووفاداری به کار را بما بیاموزدودکتر بای هم برای کمک وحمایتش از همایش هرچند محدود ولی سرانجام ادای دین کرد و نهایتا دکتر علی عباس پورتهرانی ریاست علوم وتحقیقات دانشگاه ازاد اسلامی هم اگرچه کمکش دست ما نرسیده است ولی قول داد مادام که دکترسبحانی از مکه مراجعت کند ادای دین خواهد نمود وامادگی خود را برای امدن در اختتامیه اعلام کرد که دیگر ما مزاحمش نشدیم باالاخره از همه ممنونیم

۵-همکارانمان از دانشگاهای کشور سنگ تمام گذاشتند از مازندران دکتری ایزدی امده بود ازسازمان سمت دکتر ارمند از شهید رجایی (دانشگاه )دکتر احمدی ودکتر میرزایی ودکتر امام جمعه ودکتر حسینی بیدختی ودکتر عصاره ودکتر دردی نژاد (که بیشترین تعداد دانشگاهی از تهران بودند) تیم دانشگاه تهران هم پر پیمانه بود دکتر جوادی پورودکتر میرزابیگی وخانم دکتر دهقان از دانشگاه فرهنگیان هم حدود ۲۵ نفراز پردیس های سراسر کشوربودند با مسیولیت دکتر دردی نژاد (که حقیقتا پرکار بود واچار فرانسه ما در همایش )بودند والبته دکتر مهرمحمدی که خودش به اندازه یک ملت است (ولی هیچیک از معاونان دانشگاه همچون دکتر موسی پور ودکتر ساکی ودکتر اسماعیلی نبودند)از دانشگاه ازاد اسلامی از دکتر غریبی گرفته تا دکترمیرزایی که از مدیران ارشد بودند تا دکتر خسروی که هم نایب رییس انجمن بود وهم مدیرگروه تهران مرکز (ودکترپوشنه بزرگوار که این روزها در گوشه انزوای علمی است ودوست داشتیم در اجلاس از دیدارش محروم نباشیم حاضر نبود)از دانشگاه الزهرا خانم دکترصمدی حاضر بودند هر چند کار خوب مراقبت از مادر مارا از فیض کامل حضورش محروم میساخت ولی دانشگاه خوارزمی نماینده ای نداشت (دکتر علی عسکری عزیز در اخرین لحطات علیرغم برنامه ریزی خانوادگی برای اجلاس اصفهان بدلیل ضرورتی خاص توفیق حضور نیافت همچون دکتر حاتمی از تربیت مدرس والبته اگر دکتر عطاران را نماینده ای از خوارزمی حساب نکنیم ودکتر کیامنش بزرگوارهم که عزت بخش ما در همایش بودند توفیق حضور ندادند )شهید بهشتی هم دکتر فتحی ودکتر گویا را بعنوان نماینده داشت که نمایندگان قدری برای دانشگاهشان بودند تربیت مدرس هم دکتر مهرمحمدی ودکتر طلایی بودند گه باندازه کافی تربیت مدرس را قوت بخشیده بودند(هرچند که دکتر توفیقی سخنران بزرگوار همایش ودکتر غریبی معاون دانشگاه ازاد اسلامی هم ازاساتید صاحب منصب  انجا بودند)ولی دکتر حاتمی واقعا جایش خالی بود همچنانکه جای دکتر ملکی از علامه وجای دکتر حکیم زاده از تهران وجای دکتر ایتی از بیرجند وغایب بزرگ ما هم دکتر موسی پور بود (از اعضای هیات مدیره انجمن)که جایش واقعا خالی بوداز دانشگاه علامه دکتر صادقی بود که مسیولیت پذیریش زبانزد است اما دکتر نیلی هم نیامدند ودکتر ملکی عزیز که مراسم تقدیرش برای استاد تمامی جزو برنامه ها بود توفیق حضورش را بما ندادهمچنین دکتر فراستخواه از موسسه در کنار خانم دکترنورشاهی بودند ولی دکتر نوروز زاده غایب اصلی انجا بود دانشگاه شیراز(دکتر مرزوقی )و دانشگاه جندی شاپور اهواز(دکتر مرعشی و…..)نماینده ای نداشتند دانشجویان دکتری وفوق لیسانس اغلب دانشگاههای تهران در اجلاس حضوری پر رونق داشتند که در این میان رتبه اول مرتبه به دانشگاه ازاد اسلامی خوراسگان بود ورتبه دوم شاگردان دکتر فتحی از دانشگاه شهید بهشتی 

۶-خیلی موارد دیگر هم هست که باینده میگذارم فقط دو مطلب دیگرهم برای عزیزان  باید عرض کنم

در هنگام برگزاری همایش خبر خوب سرکار خانم خسروی که امسال مجددا انجمن مطالعات درسی ایران با کسب رتبه علمی الف از وزارت علوم تحقیقات و فناوری به دوران طلایی خود نزدیک شد که تلاش هایشان را ارج میگذاریم و نقش ایشان را در انعکاس خوب تلاش ها و اقدامات علمی انجمن مطالعات میستاییم .

وثانیا آخرین خبر اعلام شده در همایش اصفهان این بود: اجلاس سیزدهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران اردیبهشت ۹۴-تهران -دانشگاه شهید رجایی با عنوان آ موزش و برنامه درسی   

با احترام وسپاس دوباره از همگان ودر خواست اگر نام  وعنوانی از قلم افتاده است وکسی نام ویا تلاشش ذکر نشده است دوستان تذکر فرمایند – علیرضا عصاره