اطلاعیه درخصوص برگزاری مجمع عمومی انتخابات هیئت مدیره

کارگاه ها و دوره های آموزشی
بسمه تعالی

اعضای محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
با سلام و احترام

 

همچنان که مستحضر هستید مقرر بود مجمع عمومی انتخابات هیئت مدیره در تاریخ ۷ اسفند ماه در دانشگاه فرهنگیان برگزار شود، اما بعضی از اساتید برنامه ریزی درسی پیشنهاد نمودند که انتخابات انجمن در کنار همایشی مناسب که از آن طریق بتوان با دعوت از سخنرانان و برگزاری میزگرد موضوعی با اهمیت در حوزه مطالعات برنامه درسی ایران را برگزار نمود تا موجبات گردهمایی هرچه بیشتر اعضا پیوسته انجمن از سراسر کشور در این همایش فراهم شود. بنابراین پیشنهاد مذکور در جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره روز یکشنبه مورخ ۲۶ بهمن ماه در دانشگاه فرهنگیان پس از رایزنی‌ها و تبادل نظر‌های مختلف و بادرنظر گرفتن امکان تعویق چند ماهه انتخابات با وزارت محترم علوم منصوب نمودند که انتخابات به منظور برگزاری همایش یک روزه در اواخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ برگزار گردد و عنوان پیشنهادی این همایش "نظریه و عمل در مطالعات برنامه درسی ایران" معین و مقرر گردید.
با سپاس- علیرضا عصاره- رئیس هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران