گزارشی از برگزاری کارگاه مدرسه آموزشی علوم تجربی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دانشگاه فرهنگیان با همکاری دفتر تالیف کتاب های درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در راستای ارتقاء کیفیت یاددهی- یادگیری در حوزه آموزش علوم تجربی کارگاهی تحت عنوان «مدرسه تابستانی علوم»، در سالن شهید باهنر سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان برگزار می نماید.

دوره اول این کارگاه از روز یکشنبه ۲۵ مرداد الی شنبه ۳۱ مرداد به مدت هفت روز کامل، به همراه بازدید علمی، برگزار شد. به دنبال استقبال مدرسان دانشگاه فرهنگیان و موفقیت دوره اول این کارگاه، دوره دوم نیز از ۲ شهریور الی ۸ شهریور برگزار می گردد.

سرفصل مطالب این دوره بر اساس کتاب راهنمای جامع تحقیق درباره آموزش علوم به ویراستاری اَبِل ولدرمن است و سایر منابع اصلی این دوره، بر اساس مقاله های کلاسیک و پراستناد آموزش علوم دنیا در چهار حوزه یادگیری علوم، یاددهی علوم، فرهنگ / جامعه و آموزش علوم، و برنامه ریزی و ارزشیابی علوم در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. مدرس راهبر این دوره آقای دکتر ملکان از کانادا است که به همراه تیم مدرسان همراه، هدایت دوره را برعهده دارند.