تجربه یک دانشجو از تحصیل در دوره های مجازی

سال چهارم، شماره بیست و هشتم

آرش علیپور
تحصیل در دوره های الکترونیکی سختی ها و مزایای بسیاری را به دنبال دارد و همچنین برخی دانشجویان و اساتید معایبی را نیز برای آن مطرح نموده اند. دوره های الکترونیکی به دلیل دانشجو محور بودن بار سنگینی از مطالعه را به عهده دانشجو می گذارد و نقش استاد در این سیستم آموزش بیشتر نقش راهنما می باشد. این موضوع از سختی های این روش تحصیل می باشد لیکن از معایب آن به حساب نمی آید. عدم جلسات حضوری در کلاس درس امکان مباحثه رو در رو بین استاد و دانشجویان وجود ندارد لیکن این مشکل با استفاده از تالارهای گفتمان تا حدی حل گردیده است. از مشکلات دیگر این روش تحصیل نیاز به دسترسی به اینترنت پر سرعت و با ثبات می باشد و در صورت قطعی دائم اینترنت یا سرعت پایین آن دانشجویان و اساتید دچار مشکل خواهند گردید.
برخی اساتید و دانشجویان معایبی را نیز برای آموزش الکترونیک بیان می دارند. برخی از اساتید مشکل عدم کنترل بر روی احتمال تقلب در امتحانات آنلاین را بیان می دارند. همچنین عدم امکان شناسایی کاربر نیز یکی از معایب این سیستم ها از نظر اساتید می باشد. دانشجویان نیز معایبی را چون عدم انعطاف پذیری سیستم از لحاظ زمانی در امتحانات و تحویل تکالیف بیان می دارند.
لیکن در کنار این سختی ها و معایب سیستم های آموزش الکترونیک مزایای بسیاری نیز دارند. از جمله این مزایا خود اتکایی دانشجویان، قدرت راهبری مستقل پروژه ها، زمان سنجی و دقت بالا، عدم وابستگی به زمان و مکان، عدم محدودیت در انتقال دانش در مرزهای جغرافیایی، با لا بردن میزان خلاقیت دانشجویان و همچنین بار علمی آنها. بیشتر دانشجویان الکترونیکی قدرت جستجوی مطلب بسیار بالایی در منابع الکترونیکی داشته و همچنین روش های مختلفی را جهت انتقال دانش فرا می گیرند.