معرفی کتاب سال فیزیک

دسته‌بندی نشده


 
اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران در راستای حمایت از تالیف و ترجمه کتابهایی که به آموزش فیزیک و یا ترویج علم فیزیک می پردازند هر سال کتابی را به عنوان کتاب سال فیزیک انتخاب و از چاپ آن حمایت می کند.