آخرین مهلت ارسال اصل مقاله برای همایش نوآوری در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

آخرین مهلت ارسال اصل  مقاله
به اطلاع کلیه پذیرفته‌شدگان چکیده‌های ارسالی به همایش ششم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران می‌رساند مقالات خود را حداکثر تا تاریخ ۱۶/۱۱/۸۵ به پست الکترونیکی انجمن (info@icsa.org.ir) ارسال نمایند.