تصویب راه‌اندازی دو سیگ در کمیسیون گروه‌های مطالعاتی دارای علائق ویژه

کارگاه ها و دوره های آموزشی

در آخرین جلسه هیأت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران که در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۵ برگزار شد، تشکیل گروه مطالعاتی دارای علائق ویژه با عنوان برنامه درسی زبان فارسی  و  برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان به تصویب نهایی رسید.

اطلاعات بیشتر…