آئین‌نامه برگزاری همایش‌های سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

معرفی انجمن

در آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی که در تاریخ ۱۰/۲/۸۶ با حضور اعضاء محترم هیئت مدیره برگزار شد، آئین‌نامه‌ای تحت عنوان "آئین‌نامه برگزاری همایش‌های سالانه (سراسری)" که توسط دکتر محمود مهرمحمدی تهیه و تنظیم شده‌بود، بررسی شد و به تصویب اعضاء محترم جلسه رسید.

متن کامل آئین‌نامه