گزارش دهمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

گزارش دهمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران     
دهمین نشست علمی ماهیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۱۳۸۶ در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۶ با عنوان «ارزشیابی از برنامه­های درسی:بررسی روندهای گذشته » با سخنرانی دکتر نعمت­الله موسی ­پور برگزار شد. در این نشست آقایان دکتر کیامنش، دکتر حسنی، دکتر احمدی، آقای خلخالی و سرکار خانم دکتر گویا نیز به عنوان اعضای میزگرد تخصصی نشست حضور داشتند.      
در ابتدای سخنرانی آقای دکتر موسی ­پور پس از ارائه تعریفی از تعلیم و تربیت در ایران با تاکید بر تحولات صد ساله اخیر،چنین عنوان نمودند که اندیشه تعلیمات عمومی در ایران به دوره طاهریان باز می­گردد و در پی آن به بررسی ویژگیهای عمده حکومت­های ایرانی و تاثیر آنها بر تعلیم و ترتیب پرداختند. ایشان پس از نگاهی به نهادهای تعلیم و تربیت در ایران از گذشته تاکنون به توصیف روند شکل­گیری و تدوین برنامه­های درسی پرداخته و در نهایت چگونگی پدید­آری بحث ارزشیابی از برنامه­های درسی در ایران و جهان را مد­نظر قرار دادند.       
در ادامه،تقسیم­بندی تاریخچه ارزشیابی برنامه­درسی در ایران را به شرح ذیل عنوان نموده و در مورد هر یک به اجمال توضیحات لازم را ارائه کردند.    
۱۲۸۶ تا ۱۳۱۱ (دوره آگاهی)   
۱۳۱۲ تا ۱۳۴۴ (دوره تلاش)   
۱۳۴۵ تا ۱۳۷۰ (دوره اقدام) 

۱۳۷۱ تا ۱۳۸۳(دوره خیزش)   
۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ (دوره تردید) 
۱۳۹۰ به بعد (دوره تولید) 
در خاتمه ایشان ضعف عمده ارزشیابی برنامه­های درسی در ایران را معلول دو امر دانستند: 

۱٫   عمر کوتاه ارزشیابی از برنامه­های درسی
۲٫     جدا از هم و پراکنده بودن فعالیت­های انجام شده

گالری عکس…