برنامه گروه مطالعاتی فلسفه برای کودکان در همایش هشتم

کارگاه ها و دوره های آموزشی

میزگرد زیر گروه  فلسفه برای کودکان

در همایش هشتم انجمن مطالعات برنامه درسی بابلسر

روز پنج‌شنبه ۱۷:۳۰- ۱۶:۱۵

موضوع میزگرد: وضع موجود در آینده آموزش فلسفه به کودکان در ایران

اعضاء میزگرد:

§          دکتر یحیی قائدی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم

§          دکتر صفایی مقدم، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

§          دکتر منصور مرعشی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

§          آقای سعید ناجی، دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف

§          خانم مهرنوش هدایتی دانشجوی دکتری دانشگاه علوم تحقیقات

§          خانم رمضانی، دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه تربیت معلم

§          خانم زهره صادقی، نویسنده داستانهای فلسفی برای کودکان

§     هدف میزگرد: بحث و بررسی پیرامون مسایل و مشکلات برنامه آموزش فلسفه به کودکان در ایران و آشنایی با محققان، مدرسان و نویسندگان در زمینه آموزش فلسفه به کودکان و آشنایی با دانشجویانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند.

از کلیه علاقمندان دعوت می‌شود در این میزگرد شرکت نمایند و در صورت تمایل سؤالات و پیشنهادات خود را با اعضاء میزگرد مطرح نمایند.

 

 

یحیی قائدی

مسئول گروه برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران